Jämförpriser el

Aktuella jämförpriser enligt Konsumentverkets standard

 

Avtalsform
2 000

kWh/år

5 000

kWh/år

20 000

kWh/år

Fast Elpris 3 år
171,13
162,13
157,63
Fast Elpris 2 år
192,38
183,38
178,88
Fast Elpris 1 år
234,00
225,00
220,50
Rörligt elpris (Maj)
149,54
140,54
136,04
Anvisningsavtal
160,91
151,91
147,41

 

OBSERVERA att det endast är elhandelskostnaden det handlar om, nätavgiften ingår inte i jämförpriset.