Vallebygdens solcells-paneler

På taket av Vallebygdens kontor i Axvall arbetar 27 stycken solcellspaneler på totalt ca 5 kW. Dessa producerar under soliga dagar upp till 40 kWh och totalt under ett år produceras ca 5000 kWh. Denna el täcker omkring 15% av fastighetens totala årsförbrukning.

Om produktionen av el under vissa perioder är högre än förbrukningen för fastigheten, matas överskottet ut på nätet.

Solcellerna installerades under sommaren 2011 och tanken är att utvärdera och skaffa oss kunskap för att kunna möta våra medlemmars/kunders frågor.

Inköpskostnaden av solcellerna var ca 100 000 kr och med tidigare nämnda årsproduktion och ett beräknat elpris på 50 öre/kWh, så skulle anläggningen betala sig på ca 40 år utan statligt stöd.

 Allmän info solceller

Till skillnad mot solfångare, som omvandlar solenergin till värme, så omvandlar solcellerna solens energi till elektricitet. Ca 15 % av den inkommande solenergin omvandlas till el genom panelerna. Man brukar räkna att en solcell på 1 kW producerar ca 800-1100 kWh på ett år. En medelsnittlig årsförbrukning av el i en villa är 20 000 kWh.

Priserna för solcellerna har gått ner en hel del de senaste åren, och än så länge finns även statligt investeringsstöd att söka för solcells-installation. Priserna skiljer naturligtvis mellan tillverkare men för ett komplett villasystem med paneler på 1-5 kW ligger kostnaden på ca 30 000 – 90 000 kr. Tillkommer gör eventuell installationskostnad samt inkoppling utförd av behörig elektriker.

Man får också ta ställning till om solcellerna ska vara på en-fas eller tre-fas. Djupare information om solceller och vad som gäller kring moms vid el-produktion finns under länkarna till höger.