Juli 2015

Kategorier: Vatten & avlopp.

2015-07-30 Med anledning av att vissa frågor är frekventa så ska vi nedan försöka besvara dessa. Fråga: Jag önskar få delta i planeringen av hur Vatten-Avlopp-Fiberledningar når min tomt, och var på tomten överlämningspunkten mellan föreningen och mig som fastighetsägare ska ske. Troligen kommer jag behöva flytta på växter mm, detta behöver jag framförhållning på. Jag behöver också rådgöra med någon om lämplig dragning inne på min tomtmark, för att på enklaste sätt kunna ansluta alla 3 system. Svar: Samtliga kommer, i god tid innan grävning sker, att få ett hembesök. På hembesöket finns möjlighet att få råd om hur just du bör tänka och utföra dina egna arbeten, inne på tomten. Vid hembesöket bestämmer vi också var på tomten som servisventilerna placeras, detta blir ansvarsgränsen mellan fastighetsägaren och Vallebygdens. Vi kommer att i möjligaste mån, placera servisventilerna efter era önskemål, så att tomtarbetena blir så enkla som möjligt. Värt att påpeka är dock att Vallebygdens måste också ta hänsyn till markägare, Länsstyrelsens anvisningar och såklart, ekonomin i projektet, därför kommer vi inte i varje enskilt fall kunna placera servisventilerna optimalt för fastighetsägaren.   Fråga: Vem eller vilka entreprenörer ska jag välja för de arbeten som ska utföras på min tomt? Vilket material
Läs Mer…