Augusti 2015

Kategorier: Vatten & avlopp.

2015-08-13 De olika projekten får oftast ett ”namn” i startskedet, sen brukar det hänga med och det är ibland inte helt lätt att förstå vilket område som avses, nedan följer en kort beskrivning av varje område, vi hoppas att det reder ut en del frågetecken: Geografisk indelning och projektnamn: Istrum: Området väster om sjöarna Ämten och Flämsjön, avslutas norr om Flämsjön vid Gröna Lund/Lerdala IF, avslutas i söder i höjd med Eggby. Öglunda: Söder och öster om Ämten och öster om Flämsjön. Norra Lundby: Från en linje mellan Axvall-Varnhem och söderut, fram till gränsen mot Falköpings kommun. Storekullen: Ett mindre område som omfattar byn Storekullen, öster om Ljungstorp. Överbo: Ett mindre område öster om Varnhem, omkring plantskolan Öbergs. Stenum: Områdets omfattning ej fastlagd Skarke: Nytt område under utredning, norr om Ljungstorp Hålltorp: Nytt område väster om Ljungstorp, under utredning   Uppdatering av pilotprojektet Istrum: Pilotprojektet Istrum ägnas den mesta uppmärksamheten för stunden, det är viktigt att vi redan här hittar rätt sätt att arbeta vidare på. Det kommer underlätta alla kommande projekt, vi ber därför om lite tålamod under hösten, från er som bor på annat håll. I projektet Istrum pågår sluttampen av Definitivanmälan, denna beräknas vara klar i månadsskiftet
Läs Mer…