April 2016

Kategorier: Vatten & avlopp.

2016-04-13 Projekt Istrum:   Informationsmöte 4/5 kl 18.00 angående tjänsteutbud fibernät och en del installationstips, plats är Istrums sporthall!!! Hjälp oss att föra budskapet vidare. Fastbit kommer att delta.   Dagsläget:   Denna måndagen (11/4), hade vi grävstart för projektet Istrum, Etapp 1. Entreprenören är Thomas Nielsen och han har Stellan, Johan och Jörgen med sig i laget, de avancerar nu från Eggby samhälle och norrut. På Sten Catonis mark vid Broasjön kan man se en arbetsbod och en massa långa rör, det är Skara Energi (Lennart och David) som utför svetsning av de grövre rören, i huvudsak den 200 mm ledning som Skövde kommun ska ha. Dessa dras ut med traktor och kommer att ligga utlagda utmed grävsträckan, vårt grävlag lägger sedan ner dessa i schakten.   I slutet på V15 och början av V16 kommer ni se Wikstrands Maskin utmed vägen Eggby-Istrum, de utför de nödvändiga borrningarna under vägar och åar. Som regel är man hänvisad till att borra under Trafikverkets vägar, man tillåts sällan gräva av dem. Borrningarna flyttar sig sedan i takt med grävarbetena, de påverkar inte biltrafik.   V18 kommer grävlaget för Etapp 2 igång, de ansluter till Etapp 1 på samma ställe som Skara
Läs Mer…