Juni & Juli 2016

Kategorier: Vatten & avlopp.

  2016-07-15 Projekt Istrum: Dagsläget: Den 13/7 genomfördes fullskaligt täthetsprov på vatten och avloppsledningarna som lagts ned. Provet omfattade sträckorna Eggby (påkopplingspunkt) – Pumphus Istrum – Pumphus Remningstorp och alla ledningar/stick/kunder, mellan dessa punkter. Vi hade ett fullgott resultat vilket var mycket glädjande. Förutom att vi fick reda på att båda våra grävlag har gjort ett bra jobb så kan nu också de första 15 kunderna inom kort koppla på sig, vi väntar egentligen bara på att få svar på det vattenprov som togs. Det är alltså nära till att Vättervatten börjar rinna i kranarna hemma hos er boende! Tätheten i näten är viktig och är nästan enda sättet att konstatera om våra entreprenörer gjort ett bra jobb, 99% av deras arbete kan man ju i efterhand inte se! Processen med täthetsprover tar lite tid och kostar såklart pengar, vi vill dock inte hamna i den sitsen att mängden köpt vatten (från Skara Energi i Eggby) inte stämmer med mängden sålt vatten (hemma hos er kunder). Tyvärr är det väldigt vanligt att det finns en diff däremellan, i många landsbygdsföreningar idag, mest beroende på att man inte tagit kostnaden för ordentliga täthetsprov och inte gett sig själva den tiden, man
Läs Mer…