Oktober 2016

Kategorier: Vatten & avlopp.

2016-10-12 Som vi tidigare utlovat så ska en mer fullödig information tas fram, som omfattar alla kommande projekt, den är dock inte klar, vi ägnar oss därför åt att skriva om enbart pilotprojektet Istrum. Projekt Istrum: Dagsläget: Nyligen släppte vi på Istrums by som nu kan använda nytt vatten och nytt avlopp, det tog bara ett par timmar efter klartecken innan första kund var påkopplad. Totalt i projektet har nu ett femtontal kunder kopplat på sig. Återigen har entreprenören levererat täta nät vilket är mycket tacksamt. Inom kort får Lilla Kulhult och ”Flämslättssticket” ok på att koppla på. Vi har mjukvarufel på tryckstegringen Remningstorp och detta måste åtgärdas innan ni kan få rätt tryck på inkommande vatten, därav dröjsmålet. Provtryckning ska också genomföras. Bredbandet får vi många frågor på, beskedet där är att troligen blir ingen påkopplad under detta året. Arbetet fortskrider på två fronter, den norra stammen har nu nått golfbanan och vi har tagit oss under vägen och över till ”Blommedalssidan”. Det är ca 1000 m kvar att gräva, det är dock trångt genom hela Blommedalen, vilket ställer till det för trafik och framkomlighet. Vi är mycket tacksamma om vi kan hjälpas åt i detta. Entreprenörerna gör så
Läs Mer…