Elpriskompensationen

Kategorier: Nyheter.

Vi kommer att betala ut ersättning för dec-feb när Kammarkollegiet betalat ut kompensationen till Vallebygdens Energi.

Kammarkollegiet ansvarar för att betala ut kompensationen till nätföretagen. Regeringen har avsatt 7,5 miljard för att nätföretagen ska kunna kompensera cirka 2 miljoner hushåll med en elförbrukning över 700 kWh/månad. Ersättningen kan ges till både permanent- och fritidsboende för tiden december 2021 – februari 2022.