Energiskatten höjs 1 januari 2021

Kategorier: Nyheter.

Prishöjning från 1 januari 2021

Den svenska regeringen har offentliggjort energiskatten för 2021. Från och med 1 januari 2021 introduceras en förändrad skattesats för el som innebär att den nya Energiskatten  för 2021 är 35,60 öre/kWh (44,5 öre/kWh inklusive moms). Priset höjs från 35.30.