Höjda avgifter

Kategorier: Nyheter.

Fr.o.m 1 januari 2020  höjs taxan för vatten och avlopp. Det gäller både fast och rörligt pris. Priserna är detsamma som i Skara Kommun.