JUST NU! Vatten och avloppsproblem Uppdaterad

Kategorier: Nyheter.

Vattenläckan på Skaraborgs vattens ledning är nu åtgärdad. Fram till måndag (8 februari) kväll kan kortare tryckfall inträffa och vattnet kan vara missfärgat.