2019-08-26

26 augusti 2019

Dags för lite ny information kring våra Vatten-Avlopp-Bredbandsprojekt.

Norra Lundby-Tranum:

Efter lite ”sommarstängt” är vi åter igång på bergskanten och vi räknar nu dagarna tills vi är klara med projektet Norra Lundby-Tranum. Vi tycker att det på det hela taget gått hyfsat bra, trots lite låg anslutningsgrad och, åtminstone på bergskanten, tuffa markförhållanden.

Vi planerar att ge de sista kunderna ok för påkoppling under september men en strulande tryckstegringspump för färskvatten har gjort att vi inte kommit igång med provtryckningar och renspolningar. Leverantören kämpar med att hitta vad som är fel. Vi står fast vid att ni ska kunna få ok under september månad men lite oklart just nu.

Ekonomin är inte sammanställd så utfallet vet vi inte just i skrivande stund, det dröjer nog ett tag, främst pga bredbandsbidragets storlek.

Öglunda:

Vi står i startgroparna för att starta upp grävarbetena så fort vi hunnit klart i Norra Lundby, det är samma entreprenörer i båda projekten så vi blir beroende av att avsluta i Norra Lundby först.

Vi har börjat få material levererat och det hamnar mycket material på Essets mark, vi tackar ägare och arrendator för denna hjälp, stort tack. Ni som åker förbi märker att det är mycket elmaterial också, som vi sagt tidigare så ska nu all luftburen el nedläggas i samma schakter som V-A-B.

Stormötet genomfördes 22/8 och det var stort intresse, vi hade 3 tillfällen under dagen och de var välbesökta alla 3, vi hoppas ni hade behållning av informationen

Stenum:

Sedan en tid har vi börjat titta lite på detta projekt och upptäckt en del saker som måste utredas närmre, innan ett pris kan sättas. Som kalkylen ser ut just nu så är det lite få kunder på lite lång grävsträcka.

Vi ”lider” lite av att detta projekt inte omfattas av något bredbandsbidrag eftersom den infrastrukturen byggts ut tidigare, vidare kan vi inte heller samförlägga med el eftersom det också är nedgrävt. Samförläggningar är alltid bra, till och med när det är vi själva som samförlägger.

Vi får därför ta en runda till med våra projektörer och se om vi kan hitta lösningar som gynnar projektet, vi är ju ändå inte i färd med att starta upp projektet just nu, vi nyttjar tiden till att projektera.

Richard Löfving, projektledare

Föregående:
Nästa:

Dina behov - Vår drivkraft

© 2011 – 2024 Vallebygdens. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB
chevron-downarrow-right