2022-01-28

28 januari 2022

Stenum:

Vi är nu en bit komna i projektet, vi har gjort klart etapp 1 (från Ekås till Kyrkön) och är nu på etapp 2 (Kyrkön-Västtomten), det går ganska bra även om det varit väldigt blött i marken. En regnig höst och en ”normal svensk vinter” där vädret ständigt växlar ligger bakom blötan.

Vi har tänkt att säga ok till inkoppling av tomterna för etapp 1 (7 st kunder) ungefär vecka 8-9, ni får ett separat meddelande om det. Vidare har vi också tänkt driftsätta etapp 2 Kyrkön-Västtomten när vi är klara med alla arbeten och har tryckprovat ledningarna, gissningsvis vecka 13-14 ungefär. Därefter kommer etapp 3 Backgården och norrut men det får vi återkomma om. Samtliga som får ok på inkoppling kommer att få meddelande därom så ni kan lugnt vänta på det beskedet.

Bolum/Bjällum och ”Falköpings Avlopp”:

Efter de hållna informationsmötena i november -21 och fram till 25/1 har anmälningarna droppat in vartefter. Som vanligt så får vi invänta en del anmälningar eftersom det handlar om ägarförhållanden, försäljningar, banklån etc. Vi har därför idag inte grepp om vart det slutar och vi stressar inte på den processen, bättre att frågeställningarna reds ut. Kontraktskrivning och verifiering av era inlämnade Kontraktsunderlag kommer ske i sinom tid och i god tid innan grävningarna startar, sent i höst.

Planeringen fortgår dock utmed den stamsträcka som vi vet att vi ska göra, Falköpings Avloppsledning mellan kommungränsen och Broddetorp, liksom kablifiering av högspänningssträckan Bjällum-Broddetorp. Just nu pågår diskussioner med er som är markägare, har ni hört något än så dröjer det nog inte länge nu, vi betar av vartefter.

Gäller samtliga VA kunder (detta stycke har vi haft med tidigare men väljer att lägga upp den igen):

Sedan månadsskiftet okt/nov-2020 har Vallebygdens tagit över hela driften av de egna näten. Förut hade vi hjälp av Skara Energi att ta emot felanmälningar kväll/natt/helg. Det är nu meningen att ni ska göra detta på samma ”felanmälans-nummer” som för El, 031 334 11 11. Detta kommer framgå på fakturorna framöver. Tänk på att ni har ett eget ansvar att undersöka vissa saker innan ni kan felanmäla Vatten/Avlopp:

  • Finns det ström till pumpen?
  • Ligger felet före eller efter avloppspumpen (ni kanske har stopp i avloppsledningen ut till pumpen)?

Det är två enkla åtgärder man ska göra själv, innan man eskalerar det till jouren.

Vi har också tagit ett mer helhetsgrepp över skötseln av VA näten. Vi har som mål att sköta dem så väl att driftsproblemen blir så få som möjligt.

Med vänlig hälsning Vallebygdens Energi via Richard Löfving.

Dina behov - Vår drivkraft

© 2011 – 2023 Vallebygdens. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB
chevron-downarrow-right