Augusti 2015

13 augusti 2015

2015-08-13

De olika projekten får oftast ett ”namn” i startskedet, sen brukar det hänga med och det är ibland inte helt lätt att förstå vilket område som avses, nedan följer en kort beskrivning av varje område, vi hoppas att det reder ut en del frågetecken:

Geografisk indelning och projektnamn:

Istrum:

Området väster om sjöarna Ämten och Flämsjön, avslutas norr om Flämsjön vid Gröna Lund/Lerdala IF, avslutas i söder i höjd med Eggby.

Öglunda:

Söder och öster om Ämten och öster om Flämsjön.

Norra Lundby:

Från en linje mellan Axvall-Varnhem och söderut, fram till gränsen mot Falköpings kommun.

Storekullen:

Ett mindre område som omfattar byn Storekullen, öster om Ljungstorp.

Överbo:

Ett mindre område öster om Varnhem, omkring plantskolan Öbergs.

Stenum:

Områdets omfattning ej fastlagd

Skarke:

Nytt område under utredning, norr om Ljungstorp

Hålltorp:

Nytt område väster om Ljungstorp, under utredning

 

Uppdatering av pilotprojektet Istrum:

Pilotprojektet Istrum ägnas den mesta uppmärksamheten för stunden, det är viktigt att vi redan här hittar rätt sätt att arbeta vidare på. Det kommer underlätta alla kommande projekt, vi ber därför om lite tålamod under hösten, från er som bor på annat håll.

I projektet Istrum pågår sluttampen av Definitivanmälan, denna beräknas vara klar i månadsskiftet augusti/september. Därefter ritas kartor om och kalkylen kollas av, avvikelser i kostnaderna, uppåt eller nedåt, kommuniceras ut till de anmälda om det blir större skillnader. Vidare ska ett flertal detaljer redas ut med de inblandade kommunerna (Skara och Skövde), detaljer som kommer påverka projektet, just nu pekar det mot det positiva hållet, även om inget är klart.

Budgetkalkylen var lagd på att 73 fastigheter anslöt sig, där pekar allt mot att det blir fler än så, också troligen positivt för kostnaderna.

Fortsättningen i höst är att bland annat gå vidare med:

 • Ansökan till Länsstyrelsen om grävtillstånd
 • Bredbandsbidrag, ansökan om.
 • Markägarförhandlingar
 • Ansökan Trafikverk
 • Hembesök hos alla medlemmar
 • Inbjudan och information till ”hementreprenörer”

I skrivande stund är det omöjligt att svara på när vi kan komma igång med grävarbeten i Istrumprojektet, det finns dock ingen tanke på att dra ut på processen. Vi ska arbeta så snabbt det går under ordnade former och i den takt vi kan utifrån bland annat myndigheternas handläggningstider.

Vi vet att alla övriga områden som nämns ovan också vill komma igång. Någon turordning är inte fastlagd ännu, även om vissa omständigheter kan göra att något av de mindre områdena måste tidigareläggas.

Nedan följer lite information som kan vara svår att förstå för alla utanför Istrumprojektet, men vi försöker ändå att förklara, ni kommer förstå den dagen vi har nästa stormöte för er:

Årsstämman var tydlig kring VA projekten på flera punkter, ett av dem var (fritt tolkat av undertecknad):

VA projekten får inte innebära en ekonomisk belastning för Vallebygdens andra verksamhet/er.

Tolkningen av det måste bli att Vallebygdens inte ska ligga ute med pengar i de olika projekten, betalningstakten hos de som ska ingå i de olika projekten ska stämma överens med kostnaderna i projekten. Ett utkast har presenterats men synpunkter gör att vi tittar på detta en gång till, målet är att hitta en modell som vi sedan kan använda på alla övriga projekt, det sparar tid och pengar för oss alla att hitta lösningar vi kan ”återanvända” flera gånger, det gäller alla delar och detaljer som blir aktuella.

Den del som får anses som färdigutredd är att de som Definitivanmäler sig också betalar in ca 5% av kostnaden, i Istrums fall 6 000 kr. Summan behövs dels för utgifter men också för att knyta medlemmarna till projekten så att all projektering kan slutföras och också kommer stämma.

 

 

Övriga projekt:

 

Status:

 • Öglunda: Intresseanmälan inhämtad, karta ritas utifrån det och en förstudie sammanställs. Under hösten hålls ett stormöte där vi gör som i Istrum, en presentation av projektet, en budgetkalkyl och en Definitivanmälan lämnas ut. 108 intresseanmälningar. Datum ej satt ännu.

 

 • Norra Lundby: Intresseanmälan inhämtad, karta ritas efter sommaren, stormöte med presentation förstudie, budgetkalkyl etc under hösten. 96 intresseanmälningar. Datum ej satt ännu.
 • Storekullen: Ett litet område med ganska få fastigheter, inte mindre viktigt för det. Möte har hållits, intresseanmälan inhämtad. Antalet intresserade får anses som högt. Samma som övriga, möte under hösten med Definitivanmälan. Datum ej satt ännu.

 

 • Överbo Möte har hållits, intresseanmälan hämtas in under sommaren. Antalet intresserade torde bli så nära 100% man kan komma. Möte troligen senare i höst. Datum ej satt ännu.

 

 • Stenum: Ingen aktivitet genomförd ännu, inget planerat ännu, troligen möte under hösten för att se om tillräckligt intresse finns. Intresseanmälan har trots att inget informationsmöte hållits inkommit, ett visst intresse finns troligen. Datum ej satt ännu.

 

 • Skarke: Nytt område där frågan uppkom i samband med fiberarbeten i Ljungstorp. Fiberprojektet gör halt i den delen och vi utreder först om fiberarbeten ska kompletteras med V-A också. En arbetsgrupp finns och den kommunicerar vi med under hösten. Datum ej satt ännu.

 

 • Hålltorp: Nytt område, lika som Skarke ovan, här finns ännu ingen arbetsgrupp, kommunikation får göras direkt med de boende. Datum ej satt ännu.

 

 

 

Richard Löfving, Projektledare

richard@richardlofving.se

 

Föregående:

Dina behov - Vår drivkraft

© 2011 – 2024 Vallebygdens. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB
chevron-downarrow-right