December 2016

31 december 2016

 

2017-01-04

Pilotprojekt Istrum:

Hej allihop och god fortsättning!

Finner för gott att skicka lite allmän info. Ni har hunnit väldigt olika långt hemma hos er själva, en del är redan inkopplade på både V och A och har så varit ett tag, några andra har ännu inte möjligheten. Infon nedan är då lite olika viktig för er, ni får sålla i vad som är aktuellt för just er:

 

·         Skara och Skövde kommuner meddelar att sluttömning av era ”gamla avlopp” ska enligt avtal utföras av:

o   Skara Kommun, Ragn-Sells (nytt avtal från 1/1-17), Tel 0512-797740

o   Skövde Kommun, PR Slamsugning, 0500-412300

I båda fallen gäller att ni i samband med sluttömning också säger upp den schemalagda tömningen i framtiden.

 

 

För er som är i färd med att koppla på er på avloppsnätet:

·         Projektet monterar INTE avloppets backventil (pga frysrisk), den monterar er hementreprenör i samband med inkoppling. Det är viktigt att ni bevakar att den kommer på plats. Montaget är enkelt, titta på flödesriktningspilen och läs på de två gula klisterlapparna!

·         I och med att det inte sitter backventil utan bara en propp på avloppsslangen så innebär det att det är tryck i slangen, öppna försiktigt och släpp på trycket, eller kläm slangen med godkänd klämma (er hementreprenör bör kunna ordna detta), montera därefter backventilen.

 

Angående inkoppling fiber så är den på g, vi blåser för fullt och om inte vintern sätter käppar i hjulen så siktar vi på att många av er har fått in den under kvartal 1, i skrivande stund har det blivit kallt vilket kan göra att arbetet avstannar. Ni får ha överseende med eventuella dröjsmål, allt råder vi inte över.

 

Angående ”vad projektet kostade” så tar det ytterligare en tid innan vi vet, vi måste få gräva färdigt först och därefter få alla leverantörer att få iväg sina kostnader. Vi har inget exakt datum men under våren borde det bli klart. Vi har för stunden ingen tanke på att fakturera ut mer än det som är utskickat. Möjligen kan någon av er sakna en inbetalning, vi ska inom kort gå igenom hela listan av kunder och stämma av mot vad som fakturerats ut.

 

Angående ”vad gör jag när den röda lampan lyser” så ska en dokumentationsfolder sättas samman till er, i den ska det framgå hur man gör och vilka kontroller ni själva ska utföra innan ni felanmäler (kontrollera att avloppspumpen har ström osv), och då givetvis vart ni felanmäler om det nu går så långt.

 

Jag har varit hos ganska många efter att ni grävt färdigt inne på tomten, jag kan konstatera att på många ställen är nog marknivån lite hög mot avloppstanken och den svarta vattenmätarbrunnen. Troligen sjunker marken lite runt omkring dem och då blir det nog bra, det ser ni till våren. Om inte så ska ni nog ordna till så att marken sluttar, svagt, bort från locken. Ni vill inte ha ner störtskurar eller smältvatten i era brunnar.

 

Inom kort ska fakturering av fast kostnad och förbrukning dras igång. Glädjande så har Skara Energi sänkt kostnaden för Avloppsförbrukning (47 öre/kbm). Inga stora pengar men det torde vara en av få kommuner i landet som kan gå den vägen. Sänkningen gäller från 1/1-17 vilket gör att ni som varit påkopplade under 2016 har lite högre pris på varje kubikmeter, fram till årsskiftet

 

 

Storekullen:

Stormöte i form av ”uppdatering av läget” ska genomföras. Storekullen ska bli nästa projekt att genomföra.

 

 

Richard Löfving, projektledare

richard@richardlofving.se

 

2016-12-11

Pilotprojekt Istrum:

Dagsläget:

Vi och ni har fått upp farten rejält på anslutningarna vilket är glädjande, sen någon vecka så har vi en till två anslutningar per dag, jag bedömer att ett 50 tal är påkopplade nu, till jul säkert upp emot 70 st!

För er som bor utmed stammen till Falkenberg/Lilleskog och Ölanda så har det dock slagit lite stopp, vi har en läcka på vattenledningen som vi letar efter, oklart när ni kommer få ert ok. Men, tack vare eller på grund av detta, det beror på hur man ser det, så driftsätter vi säkert Lugnet/Furumon/Ötorp på samma gång, för er blir det alltså lite tidigarelagt.

Från Skara kommuns sida så påminner de om att man, när man kopplar på sitt nya avlopp:

1.       Begära sluttömning, tömningen ska utföras av den kontrakterade parten XR.

2.       Be att få bli struken från ”slamregistret” på kommunen, på det sättet slipper ni ett onödigt besök för att tömma en brunn som inte längre är i drift.

 

Fakturering fast och rörlig kostnad:

Inom kort kommer Vallebygdens att börja fakturera ut kostnaderna för VA, i skrivande stund är det inte helt klart hur det kommer att se ut. Alla går säkert inte igång direkt eftersom man bör ha förbrukat lite vatten för att kunna faktureras. Ni får ha ögonen öppna när nästa eller nästnästa faktura kommer från vallebygdens.

 

Bredband:

Av olika anledningar så kommer Flämslätts stiftsgård att få in sitt bredband nu före jul, de har prioriterats. Ni andra kommer därefter successivt att kopplas på, målet är att så många som möjligt får inkopplat under kvartal 1. Här kan ni såklart hjälpa till själva genom att se till att fiberslangen har grävts ner från tomtgränsen fram till husväggen, innan det är gjort kan inte fibern blåsas i.

 

Storekullen/Hålltorp/Överbo/Kyrkebo:

Vallebygdens har förstärkt arbetet med att planera nästa område, Bengt Larsson har därför tagit tag i att prata med berörda och markägare i ovan nämnda område.

 

Övriga projekt:

Ni står på listan och vi arbetar på så fort det går, vi är rätt säkra på att vi kommer ha en bra grund att stå på och ett bra arbetssätt att jobba utefter, när turen kommer till er. Rätt skött och med planerat och strukturerat arbete tror vi att vi kommer att kunna hålla nere kostnaderna för er. Vi är lika säkra på det som vi är säkra på att resultatet blir tvärtom, om vi pressar på för mycket.

 

Nya VA taxor i Skara

Skara går mot strömmen och sänker sina taxor, mer har gått att läsa i Sklt. Men det är inte allt, man har också tänkt om vad gäller anslutning av VA på landsbygden. Man har bättre differentierat anslutningsavgifterna, vilket gynnar de som ansluter i så stor mängd som vi gör. Detta kommer såklart också vara applicerbart på kommande projekt, inga stora ”rabatter” men ändå.

 

Skövde kommuns vattenledning

Det berör ju inte er som bor i trakten så mycket men i fredags så släpptes vattnet på i den ledning vi grävt ner åt Skövde kommun, mellan Eggby och Lerdala. Vad jag förstår så har det pratats om i många år, nu är det verklighet. I början på nästa år så kommer också Lerdala och Timmersdala få nytt vatten!

 

Richard Löfving, projektledare

richard@richardlofving.se

Föregående:
Nästa:

Dina behov - Vår drivkraft

© 2011 – 2024 Vallebygdens. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB
chevron-downarrow-right