Nätavgifter

Nätavgiften används för underhåll och utbyggnad av elnätet. Man kan se det som en avgift för själva transporten av elen fram till huset. Avgifterna är på årsbasis och fördelas över 12 månader.

Nätavgifter fr.o.m 2018-02-01

Säkringsavgift Läg 16A 16A 20A 25A 35A 50A 63A 80A 100A 125A 160A 200A
Fast avg exkl.moms 2270 3670 4517 5302 6031 6987 8814 9616 12012 15028 19232 23890
Fast avg inkl.moms 2837 4587 5646 6627 7538 8733 11017 12020 15015 18785 24040 29862
Taxa 0100 0101 0102 0103 0104 0105 0106 0107 0108 0109 0110 0111

Dina elkostnader består av tre delar:

  • Kostnaden för den el du använder, som du betalar till ditt elhandelsföretag.
  • Kostnad för transport av elen till hemmet, som betalas till elnätsföretaget.
  • Kostnad för skatter och avgifter till staten se närmare förklaring här nedan.

Skatterna består av energiskatt på el som för de flesta i Sverige är 35,60 öre/kWh fr.om 2021-01-01. Dessutom moms med 25 procent som läggs på summan av kostnaden för el, transport av el och energiskatt på el. Moms betalas både till elhandelsföretagen och till elnätsföretagen. Moms på energiskatten på el ligger på elnätsföretagets faktura.

Avgifter till staten består av elsäkerhets-, nätövervaknings- och beredskapsavgifter på totalt 57,5 kronor per år (källa: Elsäkerhetsverket). Om du vill veta mer om energiskatten på el i Sverige hänvisar vi dig till Skatteverket.

Utöver fasta avgiften tillkommer en rörlig/ förbruknings avgift på 19 öre/kWh exkl. moms. Detta faktureras av din näthandlare.

Effektpriser   http://vallebygdens.hemsida.eu/wp-content/uploads/2011/07/info@vallebygdens.se_20171109_131423.pdf