Nätavgifter

Nätavgiften används för underhåll och utbyggnad av elnätet. Man kan se det som en avgift för själva transporten av elen fram till huset. Avgifterna är på årsbasis och fördelas över 12 månader.

Nätavgifter fr.o.m 2022-01-01

Säkringsavgift
Läg 16A
16A
20A
25A
35A
50A
63A
80A
100A
125A
160A
200A
Fast avg exkl.moms
2270
4037
4969
5832
6634
7686
9695
10578
13213
16531
21155
26279
Fast avg inkl.moms
2837
5046
6211
7290
8292
9607
12118
13222
16516
20663
26443
32848
Taxa
0100
0101
0102
0103
0104
0105
0106
0107
0108
0109
0110
0111

Dina elkostnader består av tre delar:

  • Kostnaden för den el du använder, som du betalar till ditt elhandelsföretag.
  • Kostnad för transport av elen till hemmet, som betalas till elnätsföretaget.
  • Kostnad för skatter och avgifter till staten se närmare förklaring här nedan.

Skatterna består av energiskatt på el som för de flesta i Sverige är 36,00 öre/kWh fr.om 2022-01-01. Dessutom moms med 25 procent som läggs på summan av kostnaden för el, transport av el och energiskatt på el. Moms betalas både till elhandelsföretagen och till elnätsföretagen. Moms på energiskatten på el ligger på elnätsföretagets faktura.

Avgifter till staten består av elsäkerhets-, nätövervaknings- och beredskapsavgifter på totalt 57,5 kronor per år (källa: Elsäkerhetsverket). Om du vill veta mer om energiskatten på el i Sverige hänvisar vi dig till Skatteverket.

Utöver fasta avgiften tillkommer en rörlig/ förbruknings avgift på 21 öre/kWh exkl. moms. Detta faktureras av din näthandlare.

Effektpriser   http://vallebygdens.hemsida.eu/wp-content/uploads/2011/07/info@vallebygdens.se_20171109_131423.pdf