Vatten och Avlopp

Om Vatten & Avlopp

Sedan 2016 har Vallebygdens hjälpt drygt 400 hushåll att ansluta sig till det kommunala vatten- och avloppsnätet. För er som bor i Vallebygdens elnätsområde (får en elnäts-faktura från oss), kan möjligheten finnas att ansluta sig till det kommunala VA-nätet. Ansvarig projektledare för utbyggnationen har sedan start varit Richard Löfving och nedan följer löpande information kring avslutade samt pågående projektområden.

Dricksvatten

Vätterns vatten är naturligt rent, så dricksvattnet produceras utan fällningskemikalier och med en enkel filtrering i sandfilter. Vattenverket har också ett UV-ljusfilter som dödar virus och sporer. Vattnet kloreras och pH-höjs till ca pH 8 innan det pumpas ut till kommunerna och hårdheten på vattnet är drygt 3 tyska hårdhetsgrader vilket innebär att ni kunder har ett mjukt vatten.

Dina behov - Vår drivkraft

© 2011 – 2023 Vallebygdens. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB
chevron-downarrow-right