Vatten och Avlopp

2022-12-19

Stenum:

Projektet går in i sin slutfas och det ser ut som att vi behöver januari på oss också för att bli färdiga. Vi hoppas vi slipper fler bergkänningar och därmed ”halvhalt” i projektet.

Ni som väntar på ett ok för att koppla in vatten-avlopp-fiber i era fastigheter blir kontaktade, ni behöver inte leta efter information på annat ställe.

 

Bolum/Bjällum och ”Falköpings Avlopp”:

Läs gärna information 2022-11-02 först, då får ni en bättre bild av vart vi står idag.

Just nu har vi inlett arbetena med att borra under vägar, den tjänsten är upphandlad av Wikstrands Maskin och ni har säkert sett dem utefter vägarna. Borrningarna står nu still till i mitten av januari då vi fortsätter från Missionskyrkan och ner mot Broddetorp.

Vallebygdens själva har inlett svetsarbetet av först och främst Falköpings avloppsledning, men också de grova skyddsrör som Wikstrands ”borrar in” under vägarna, vi huserar nere vid gamla järnvägen men flyttar oss allteftersom mot Broddetorp. Svetsning kommer pågå i mellandagarna och därefter återupptas arbetet i månadsskiftet jan-feb. Vädret är en faktor här också, är det alltför ”klabbigt” på marken så vill vi vänta och spara på lantbrukarnas vallar så gott det går.

Högspänningsledningen (i luften) ska ju grävas ned, i månadsskiftet jan-feb levereras de transformatorstationer som ska ersätta de som idag sitter uppe i luften, på stolparna. Dessa stationer kommer kopplas in allteftersom grävarbetena fortskrider men det tar ganska lång tid efter att vi grävt, tills luftledningen verkligen rivs ned.

Som ni förhoppningsvis kommer ihåg så bad vi er att beställa era avloppspumpstationer för en tid sedan och de dyker upp i mellandagarna, ni som ska få har fått ett eget meddelande om detta. Vi hjälpte er att beställa dessa redan nu för vi såg att det kommer en kraftig prishöjning på stationerna vid nyår. Vårt gamla fina avtal går ut och nu slår pandemi och krigskonsekvenserna fullt ut för oss. Vi är medvetna om att ni får ha dem liggande ett bra tag men tyckte att de ca 13 000 kr/station vi sparade ändå var värt det.

Vi har sagt förut att vi ska ha ett stormöte med er som ska delta i projektet och det kommer, då ska vi också presentera en tidplan. Vi vill vänta lite till för att ha mer svar på bordet och att vi verkligen kommer igång som vi tänkt. Än så länge är inte vintern ett hinder men det ser vi ännu bättre längre fram. Vi siktar på detta möte i mars.

Vi kommer att höras och träffas betydligt mer under 2023 och till dess får ni ha en God Jul och ett Gott Nytt År.

 

 

Med vänlig hälsning Vallebygdens Energi via Richard Löfving.

2022-11-02

Stenum:

Vi är klara till ca 70% i projektet, både sett utifrån ”grävd sträcka” och antalet anslutna hushåll. Vi har av olika anledningar haft ett längre uppehåll i projektet men är sedan några veckor åter igång. Särskild information har gått ut till dem som berörts av detta.

Vi kan glädjande konstatera att vi haft 0 st ”uppstartsproblem”! Det enda vi ändrat på i ert projekt, gentemot tidigare, är att vi erbjuder er att använda våra upphandlade grävare, detta har inneburit att vi snabbare fått er kunder inkopplade på nätet, vilket gör att vi snabbare får upp flödena i näten. Så vi sluter oss till att detta var en bra lösning och ämnar fortsätta med den.

 

Bolum/Bjällum och ”Falköpings Avlopp”:

I detta kommande projekt har ganska mycket hänt även om ni som bor i trakten inte märkt någonting, vi jobbar på för fullt men ännu så länge ”bakom kulisserna”. Glädjande nog så fanns ett stort intresse i stora delar av området så det ser bra ut. Vi har dock tvingats knoppa av ett fåtal hus ”utmed Häggumsvägen”, där blev intresset alltför dåligt och då väljer vi att avstå. Vi vill inte ansluta fastigheter där vi på förhand kan se att dricksvattenkvalitén riskerar att bli påverkad (för låg omsättning i ledningen) och där avloppet riskerar att sedimentera i ledningarna (för låg omsättning). Möjligen återkommer vi längre fram i tiden, när de enskilda avlopp som gjordes för ett antal år sedan spelat ut sin roll, vad vi förstår har det redan gått ett tiotal år för många.

Vad är det då som hänt? Jo, vi visste från början att vi skulle lägga ny avloppsledning åt Falköpings kommun, ända fram till Broddetorp, det som tillkommit är att det också ska läggas en ny vattenledning till Broddetorp, ungefär ifrån ”Sveas kiosk”. Vi pratar om förhållandevis stora dimensioner på båda dessa ledningar så det krävs ganska mycket planering. Detta har såklart påverkat en hel del och berör både markägare, dispensansökningar Länsstyrelsen, borrningar under vägar som berör Trafikverket mm mm. Vi är mitt i det arbetet nu och ska återkomma till markägarna inom kort.

Vi håller dock löftet att starta ”efter växtsäsong”, åtminstone med förberedande arbeten såsom borrningar under vägar och svetsning av Falköpings grova ledningar. Starten sker som vi sa från början, vid Nolbreagården 2 i Bjällum (nere vid sjön/gamla järnvägen), och vi börjar svetsa i november (rören kom i förrgår).

Vad gäller er boende och tillgång till VA näten så får merarbetet självklart inverkan på när ni kan koppla på er, vi har idag dock ingen ny tidplan eller exakt uppfattning kring när. Vi är helt beroende på när vi får svar på våra tillstånd, dispenser och hur markägarna har odlat och tänkt sig nästa säsong. Vi har dock sett att med utökningen av projektet så får vi en positiv påverkan för de totala kostnaderna, inga jätteskillnader, men det pekar i vart fall åt rätt håll och den chansen vill vi ta, för er skull. I nuläget känns det som pengarna är mer viktiga än för några år sedan.

Nästa aktivitet för er boende är ett stormöte som är helt inriktat på vad som händer i era egna trädgårdar och hur det arbetet ska genomföras, vi siktar på att ha det i slutet av vintern, innan ert ”vårarbete” kommer igång. Kallelse kommer senare.

Lerdala VA:

Stormöte med ett femtiotal fastighetsägare hölls 25/10 på Flämslätt, nu pågår vidare utredningar och en tid för de boende att anmäla sig till projektet som är tänkt, (om det blir av) att genomföras efter de två ovan nämnda.

 

Med vänlig hälsning Vallebygdens Energi via Richard Löfving.

 

2022-10-31

 

Stenum:

Vi är nu en bit komna i projektet, vi har gjort klart etapp 1 (från Ekås till Kyrkön) och är nu på etapp 2 (Kyrkön-Västtomten), det går ganska bra även om det varit väldigt blött i marken. En regnig höst och en ”normal svensk vinter” där vädret ständigt växlar ligger bakom blötan.

Vi har tänkt att säga ok till inkoppling av tomterna för etapp 1 (7 st kunder) ungefär vecka 8-9, ni får ett separat meddelande om det. Vidare har vi också tänkt driftsätta etapp 2 Kyrkön-Västtomten när vi är klara med alla arbeten och har tryckprovat ledningarna, gissningsvis vecka 13-14 ungefär. Därefter kommer etapp 3 Backgården och norrut men det får vi återkomma om. Samtliga som får ok på inkoppling kommer att få meddelande därom så ni kan lugnt vänta på det beskedet.

 

 

Bolum/Bjällum och ”Falköpings Avlopp”:

Efter de hållna informationsmötena i november -21 och fram till 25/1 har anmälningarna droppat in vartefter. Som vanligt så får vi invänta en del anmälningar eftersom det handlar om ägarförhållanden, försäljningar, banklån etc. Vi har därför idag inte grepp om vart det slutar och vi stressar inte på den processen, bättre att frågeställningarna reds ut. Kontraktskrivning och verifiering av era inlämnade Kontraktsunderlag kommer ske i sinom tid och i god tid innan grävningarna startar, sent i höst.

Planeringen fortgår dock utmed den stamsträcka som vi vet att vi ska göra, Falköpings Avloppsledning mellan kommungränsen och Broddetorp, liksom kablifiering av högspänningssträckan Bjällum-Broddetorp. Just nu pågår diskussioner med er som är markägare, har ni hört något än så dröjer det nog inte länge nu, vi betar av vartefter.

 

 

Gäller samtliga VA kunder (detta stycke har vi haft med tidigare men väljer att lägga upp den igen):

Sedan månadsskiftet okt/nov-2020 har Vallebygdens tagit över hela driften av de egna näten. Förut hade vi hjälp av Skara Energi att ta emot felanmälningar kväll/natt/helg. Det är nu meningen att ni ska göra detta på samma ”felanmälans-nummer” som för El, 031 334 11 11. Detta kommer framgå på fakturorna framöver. Tänk på att ni har ett eget ansvar att undersöka vissa saker innan ni kan felanmäla Vatten/Avlopp:

 • Finns det ström till pumpen?
 • Ligger felet före eller efter avloppspumpen (ni kanske har stopp i avloppsledningen ut till pumpen)?

Det är två enkla åtgärder man ska göra själv, innan man eskalerar det till jouren.

Vi har också tagit ett mer helhetsgrepp över skötseln av VA näten. Vi har som mål att sköta dem så väl att driftsproblemen blir så få som möjligt.

 

Med vänlig hälsning Vallebygdens Energi via Richard Löfving.

 

 

Avstämning projekt 2021-11-23
2021-11-23

Presentation av nytt Projekt Bolum/Bjällum
Projektpresentation Bolum-Bjällum 2021-11-16

2021-09-22

Dags för uppdatering kring VAB projekten, det var ett tag sedan vi skrev något, detta beror på att vi varit inne i projektet Öglunda och då kommunicerat bara med dem, nu finns det dock anledning att komma med ny information.

Gäller samtliga VA kunder (detta stycke har vi haft med tidigare men väljer att lägga upp den igen):

Sedan månadsskiftet okt/nov-2020 har Vallebygdens tagit över hela driften av de egna näten. Förut hade vi hjälp av Skara Energi att ta emot felanmälningar kväll/natt/helg. Det är nu meningen att ni ska göra detta på samma felanmälans nummer som för El, 031 334 11 11. Detta kommer framgå på fakturorna framöver. Tänk på att ni har ett eget ansvar att undersöka vissa saker innan ni kan felanmäla Vatten/Avlopp:

 • Finns det ström till pumpen?
 • Ligger felet före eller efter avloppspumpen (ni kanske har stopp i avloppsledningen ut till pumpen)?

Det är två enkla åtgärder man ska göra själv, innan man eskalerar det till jouren.

Vi har också tagit ett mer helhetsgrepp över skötseln av VA näten. Vi har som mål att sköta dem så väl att driftsproblemen blir så få som möjligt.

 

Öglunda:

Samtliga stamnätsarbeten är nu klara och samtliga kunder har fått ok på att koppla in vatten-avlopp-bredband! Detta blev det största och mest omfattande projekt Vallebygdens gjort, vad gäller V-A-B, vi hade också med en hel del el i schakterna. Det slutade på 161 kunder vilket innebar att det också blev det största VA projektet i hela Skara kommun!

Utan att ha summerat ekonomin helt så vill vi ändå säga att det på det hela gått väldigt bra. En stor eloge till samtliga markägare och vägföreningar som vi uteslutande haft en bra dialog med. Det finns såklart saker som gått snett men undertecknad upplever att vi tillsammans ordnat upp de momenten. Stort tack också till alla boende som stöttat oss och varit snabba med att koppla på sig på näten. Näten (vatten-avlopp) är ju såklart dimensionerade för att de ska användas av alla de som deltar i projektet, det är viktigt för funktionen att vi får upp flödena i näten. De problem som vi sett, och det gäller ända från starten i Istrum 2016, har till största delen berott på att det tagit för lång tid att få upp flödena i näten, framförallt avloppsnätet. Detta kan då orsaka sedimentation med en renspolning som följd. När alla väl är påkopplade så fungerar det!

Bara några veckor efter att vi lämnat projektet kommer nu frågor om efteranslutningar, detta går i de flesta fall att utföra men det blir ju till en högre kostnad, ibland ganska mycket mer. Denna trend, med frågor kring efteranslutningar, har ökat markant under pandemin. Man kan bara konstatera att alla som gick med från start har tagit rätt beslut!

 

Stenum:

Nästa projekt att genomföra!

I skrivande stund, 22/9-21 är det bara några timmar kvar innan vi har stormöte med de boende, ett möte som handlar om ”trädgårdsarbetena”, därefter blir det hembesök. Vi är nu alltså i full gång med att starta upp projektet. Det är vi mycket glada för, Stenumsborna har fått vänta ett tag nu.

Grävstart är nu i höst och om allt löper på så blir det hösten-vintern och vårens arbete för oss som är inblandade. Mer information delges er i Stenum på kvällens möte.

 

 

 

Bolum/Bjällum och ”Falköpings Avlopp”:

Detta projekt är planerat att utföras efter att Stenum är klart, vi skriver inte så mycket mer om det nu mer än att ett informationsmöte ska hållas framöver. Släpper nu restriktionerna så kan vi ju hålla de möten vi vill. Kallelse till berörda kommer att gå ut.

 

Med vänlig hälsning Vallebygdens Energi via Richard Löfving.

 

 

 

2020-12-22, se info nedan

2020-12-22

2020-11-21

Dags för uppdatering kring VAB projekten.

Gäller samtliga VA kunder:

Sedan månadsskiftet okt/nov har Vallebygdens tagit över hela driften av de egna näten. Förut hade vi hjälp av Skara Energi att ta emot felanmälningar kväll/natt/helg. Det är nu meningen att ni ska göra på samma felanmälans nummer som på el. 031 334 11 11. Detta kommer framgå på fakturorna framöver. Tänk på att ni har ett eget ansvar att undersöka vissa saker innan ni kan felanmäla:

 • Finns det ström till pumpen?
 • Ligger felet före eller efter avloppspumpen (ni kanske har stopp i avloppsledningen ut till pumpen)?

Det är två enkla åtgärder man ska göra själv, innan man eskalerar det till jouren.

Vi har också tagit ett mer helhetsgrepp över skötseln av VA näten. Vi har som mål att sköta dem så väl att driftsproblemen blir så få som möjligt.

 

Öglunda:

Vi har sedan några veckor flyttat över till etapperna som ligger inne på Slättängsvägen. Del 1 och 2 är klara och i föregående vecka fick ytterligare fastighetsägare klartecken att koppla på sig. Mycket glädjande och nu finns det en rimlig chans för dessa att få in vatten och avlopp innan jul. Fiber blir svårt att hinna med innan jul, det är inte många veckor kvar.

Resten av året och början av nästa år fortsätter vi i Slättängsområdet, det är egentligen inte så många metrar att gräva men det är väldigt många fastigheter och utrymmet är begränsat. Vi ber om stort överseende med att det blir lite trafikproblem ”nere på gatorna”. Den stora grusvägen är dock alltid öppen för trafik.

Nypåkopplade i Slättäng kommer också märka det som man sett i övriga etapper, det är ganska mycket luft i vattnet och det gör att detta ser ut lite som lättmjölk när man tappar upp det i ett glas. Det är inget farligt och det försvinner efter en kort stund. De först påkopplade kommer att märka det men det försvinner allteftersom man spolar och fler ansluter.

 

Stenum:

Vi börjar nu blicka framåt, efter Öglunda, då är det Stenums tur. I dagarna skickas kontrakt ut till de som anmält sitt intresse. Vi får pga pandemin bete oss lite annorlunda denna gången, vi får ju inte ha något stormöte så nu går all kommunikation direkt till fastighetsägarna. Vi hoppas proceduren funkar på det sättet också.

 

 

Hörs vi inte mer innan jul så: God Jul och Gott Nytt År

Med vänlig hälsning Vallebygdens Energi via Richard Löfving.

 

 

 

 

2020-10-16

Uppdaterad tidsplan för berörda i Öglunda, se nedan

Uppdaterad tidplan Öglunda 201015

2020-09-29

Dags för uppdatering kring VAB projekten. Denna gången koncentrerar vi oss bara på Öglunda och den mängd frågor vi får angående inkoppling av er fiber.

Öglunda:

Vi lämnar ju ok för inkoppling av Vatten-Avlopp fortlöpande och efter varje avslutad etapp. Därefter gräver ni i era trädgårdar och tar då samtidigt med er fiberslangen så att den hamnar inne i huset eller framme vid husets yttervägg, så långt allt väl. Vi har full förståelse för att ni då tycker att ”nu har jag gjort mitt, kom hit och montera fiberelektroniken”, detta är dock ett moment som vi hela tiden har sagt att det tar viss tid. På samtliga stormöten har vi informerat att ”fibern kommer sist, ibland långt efter klartecknet på inkoppling vatten-avlopp”.

Vad beror då detta på?

Vi kämpar varje dag med att hålla den budgetsiffra ni som beställare/betalare har fått, vi jobbar stenhårt med att effektivisera och ett av dessa moment är just fiberblåsning och insvetsning/montage av kundutrustningen, inne i era hus. Det är väldigt ineffektivt att ta er en och en i kopplingsskåpen, vi måste få avvakta tills helst alla som får sin fiber från ett visst skåp har grävt i sina trädgårdar. Det är inte särskilt ofta vi väntar tills alla är klara men ett mål är att vi i alla fall bara ska behöva blåsa och koppla in i samma skåp ”ett par gånger”. Detta väntande kan ju den som är snabb sin trädgård känna frustration över men detta är förklaringen till förfarandet.

Vi vet att ni just nu bara vill få allt inkopplat och klart och det är det alldeles överskuggande, vi vet också att när ni fått allt inkopplat och det har gått en tid så hamnar allt fokus på ”vad blev nu slutsumman, ska jag betala mer än budgetpriset”. Ett sätt att hålla budgetsiffran i schack är att få effektivisera fiberprocessen.

Vi måste också nämna att det finns andra saker som kan påverka tidplanen, vi lever ju under ”corona-hotet” och visar det sig att det åter blir en större risk så kanske vi tvingas avbryta hembesöken. Då kommer inte tidplanen nedan att hålla.

Vintern kan också spela in, vi får svårt att blåsa i fiberkabel i slangarna om samtliga rörändar fryser, där är vi ju såklart inte ännu men det är ändå en risk framöver.

Vi ska ändå ge en liten bild av tidplanen för inkoppling av fiber i just Öglunda:

 • Boende norr om Öglunda by (upp mot Åbod-Toran-Bockaskede), har ni fått ok på inkoppling vatten-avlopp så ska ni ha er fiber innan året är slut, förutsatt då att ni grävt i er trädgård förstås.
 • Boende i Öglunda by (men bara ni som får ok på inkoppling avlopp-vatten nu i höst) ska ha er fiber inkopplad senast i februari.

Ett viktigt moment i processen är att ni skrivit under och skickat in ert fiberavtal till Fastbit. Ni har fått ett särskilt brev från dem, säkert för ganska länge sedan, detta måste ni ha skickat in annars finns ni inte med i listan på insvetsningar. Är ni osäkra på om ni gjort detta så kontrollerar ni med Fastbit i Skara.

 

Vi gör allt vi kan för att hjälpa er och det hoppas vi att ni förstår

Med vänlig hälsning Vallebygdens Energi via Richard Löfving.

 

 

 

För uppdatering 2020-06-17, se nedan

2020-06-17 VA

 

För uppdatering 2020-03-23, se nedan

2020-03-23

 

2020-02-27

Dags för uppdatering kring VAB projekten, se länk nedan

Uppdatering 2020-02-27

 

 

2020-01-18

Dags för uppdatering kring VAB projekten.

 

Norra Lundby-Tranum:

Klart i stamnätet! Ett mindre antal husägare har kvar att koppla in sig, fiberanslutningar pågår för fullt.

 

Öglunda:

Vi har haft en väldigt blöt höst och ”vinter”, det har inneburit en del problem som vi ändå, tycker jag, hanterat på ett bra sätt. Återställningsarbetet blir svårare och det är bara allmänt ”kletigt och besvärligt”. Grävlaget kämpar vidare och det ska väl torka upp någon gång….

Tidplanen är uppdaterad och bifogas. Justeringarna beror på att vi av olika anledningar gjort en del arbeten tidigare, i etapper som utförs senare. Vi har bland annat utfört arbeten mellan Kyrkan-Prästgården (kommande etapp 7) och uppe på Hallan tidigare än beräknat (kommande etapp 6b). Påkoppling för dessa kunder blir ändå enligt tidplan eftersom hela etappen och etapper ”före” måste byggas klara först.

Etapp 1, Eggby-Öglundaängars parkering ska få ok för inkoppling nu under januari, vänta några dagar till bara så. Inom ett par veckor anländer också den första sändningen med avloppspumpstationer. De är beställda av er, via mig och jag skickar ut meddelande när och var stationen kan hämtas (blir någonstans i Öglunda).

Arbetena fortsätter sedan på Etapp 2 (Öglundaängars parkering – Åbodvägen) osv.

Stenum:

Ingen uppdatering

Bolum-Bjällum-Broddetorp:

Kundenkät utskickad för att utläsa intresset, ingen utvärdering gjord ännu. Ett eventuellt projekt ligger ju längre fram i tiden.

Vallebygdens Energi genom

Richard Löfving, projektledare

richard@richardlofving.se

 

 

2019-11-19

Det har förflutit lite tid sedan förra informationen, orsaken är ”projektbyte”, det tar mycket kraft för alla inblandade att avsluta ett projekt och genast starta upp nästa.

 

Norra Lundby-Tranum:

Projektet är färdigställt vad gäller VA delen och våra goda fiberarbetare sliter för fullt med att färdigställa också den delen. En del ”formalia” återstår, dels ska ekonomin slutföras och dels har vi förrättning av ledningarna, alltså att Lantmäteriet hjälper oss att slutföra överenskommelserna med markägarna.

Vi har haft nästan 90 markägare med oss på resan och det har faktiskt gått väldigt smidigt, det är ju ett stort arbete vi genomför och det påverkar ju såklart våra markägare. Ibland kan vi gräva på mark som är skördad eller ligger i träda, andra gånger är vi tyvärr inne på nysådd mark. Stort tack till er alla för ett gott samarbete!

 

Öglunda:

Som ni kanske förstod av första stycket så har vi bytt projekt och är nu äntligen igång med vårt hittills största projekt, Öglunda. Ni är nu uppe i 153 fastigheter! Fantastiskt kul att det till slut blev sådant genomslag i vårt gemensamma projekt. Ja, vi ser det som ert och Vallebygdens projekt, vi är alla beroende av varandra för att lyckas, boende, markägare och Vallebygdens och dess entreprenörer.

Vi har haft en ganska bra start, även om oktober månad måste varit en av de blötaste på länge, det syns ju inte minst i era vattendrag som under lång period var helt torra, nu är det ju rena vårfloden på sina ställen.

Vi är i skrivande stund mellan Snickargården och Prästgården, en bit från vägarna, så ni ser oss nog inte så mycket. Om 2 veckor är vi framme vid Prästgården och Öglunda-ängars parkering, där ska vi anlägga ett pumphus för vattnet, i kombination med nodutrymme för fiber. Det blir en huskropp som rymmer båda funktionerna, därmed är vi också färdiga med etapp 1.

Vi ska försöka driftsätta etapp 1 under vintern (ni som bor mellan Eggby och ”pumphuset”), vi är dock beroende av vädret vad gäller provtryckning och renspolning av vattnet, är det för kallt så klarar vi inte att släppa upp vatten i alla slangändar, då får vi frostproblem, vi får se hur vintern blir helt enkelt.

Vi har nämnt det tidigare men vill ändå tala om att det samtidigt med Vatten-Avlopp-Bredband också genomförs ett stort arbete med elnätet, all luftledning i området ska ner samtidigt, ganska mycket luftledning med tillhörande stolpar ska tas bort, det kommer förändra en del vyer, till det bättre.

Vi vet att vi stundtals är i vägen för er, vi hoppas att ni har överseende med detta.

 

Stenum:

Projektering pågår, intresset är ganska stort men det är långa grävavstånd och mycket tuff terräng så vi behöver vara mycket noggranna kring beräkningen av projektet.

 

Efteranslutningar:

Frågorna kommer tätare och tätare om att efteransluta till de projekt vi redan gjort färdiga. Vi hoppas ni som inkommer med sådana önskemål förstår att vi har inga möjligheter att bara kasta oss på det. De resurser vi har är fullt upptagna med de projekt som lovades för flera år sedan. Ta in mer folk då, kan man tycka, det är inte alltid så lätt, dels ska vi få tag i bra entreprenörer men också kunna sköta arbetena rent administrativt och kunna genomföra arbetena på ett ekonomiskt bra sätt. Vi genomför arbetena så fort det finns tid.

Lite extra vill undertecknad tacka ägarna till Esset, Korsgården, Skockagården och Sandtorp, liksom arrendatorn på Stommen, det är nog er vi ”plågat” mest hittills, det har varit, och är, ett bra samarbete! Vi tycker i alla fall själva att våra grävare lyckats bra med återställningarna.

 

Nu blir det inte mer skrivet innan julhelgen så vi önskar redan nu, God Jul!

 

Vallebygdens Energi genom

Richard Löfving, projektledare

richard@richardlofving.se

2019-08-26

Dags för lite ny information kring våra Vatten-Avlopp-Bredbandsprojekt.

 

Norra Lundby-Tranum:

Efter lite ”sommarstängt” är vi åter igång på bergskanten och vi räknar nu dagarna tills vi är klara med projektet Norra Lundby-Tranum. Vi tycker att det på det hela taget gått hyfsat bra, trots lite låg anslutningsgrad och, åtminstone på bergskanten, tuffa markförhållanden.

Vi planerar att ge de sista kunderna ok för påkoppling under september men en strulande tryckstegringspump för färskvatten har gjort att vi inte kommit igång med provtryckningar och renspolningar. Leverantören kämpar med att hitta vad som är fel. Vi står fast vid att ni ska kunna få ok under september månad men lite oklart just nu.

Ekonomin är inte sammanställd så utfallet vet vi inte just i skrivande stund, det dröjer nog ett tag, främst pga bredbandsbidragets storlek.

 

Öglunda:

Vi står i startgroparna för att starta upp grävarbetena så fort vi hunnit klart i Norra Lundby, det är samma entreprenörer i båda projekten så vi blir beroende av att avsluta i Norra Lundby först.

Vi har börjat få material levererat och det hamnar mycket material på Essets mark, vi tackar ägare och arrendator för denna hjälp, stort tack. Ni som åker förbi märker att det är mycket elmaterial också, som vi sagt tidigare så ska nu all luftburen el nedläggas i samma schakter som V-A-B.

Stormötet genomfördes 22/8 och det var stort intresse, vi hade 3 tillfällen under dagen och de var välbesökta alla 3, vi hoppas ni hade behållning av informationen

 

Stenum:

Sedan en tid har vi börjat titta lite på detta projekt och upptäckt en del saker som måste utredas närmre, innan ett pris kan sättas. Som kalkylen ser ut just nu så är det lite få kunder på lite lång grävsträcka.

Vi ”lider” lite av att detta projekt inte omfattas av något bredbandsbidrag eftersom den infrastrukturen byggts ut tidigare, vidare kan vi inte heller samförlägga med el eftersom det också är nedgrävt. Samförläggningar är alltid bra, till och med när det är vi själva som samförlägger.

Vi får därför ta en runda till med våra projektörer och se om vi kan hitta lösningar som gynnar projektet, vi är ju ändå inte i färd med att starta upp projektet just nu, vi nyttjar tiden till att projektera.

 

 

Richard Löfving, projektledare

richard@richardlofving.se

 

 2019-08-23

Här kommer presentationen från informationsmöten gällande VAB-projektet i Öglunda.

info hemarbeten Öglunda 190822

 

2019-07-12

Dags för lite ny information kring våra Vatten-Avlopp-Bredbandsprojekt.

 

Norra Lundby-Tranum:

Vi är nu klara upp till det pumphus som ligger i ”Åsabacken”, alla som ligger utmed ledningarna upp till huset har fått ok på inkoppling vatten och avlopp. Övriga på ”bergskanten” kommer få ok senare, gissningsvis september men vi får återkomma.

För er som kopplar på sig så vill vi påminna om att ni ska spola ur ordentligt med vatten vid inkoppling, vattnet kan ju ha stått lite i ledningarna, det är ingen fara med kvalitén men en ordentlig urspolning är nog ändå att rekommendera. Det vatten ni spolar ur kan ni med fördel spola ur så det hamnar i den nya avloppspumpstationen, då får den också jobba lite.

 

Öglunda:

Vi står i startgroparna för att starta upp grävarbetena så fort vi hunnit klart i Norra Lundby, det är samma entreprenörer i båda projekten så vi blir beroende av att avsluta i Norra Lundby först.

Ni ska alla vara kallade till stormöte torsdagen 22/8 i Vallegården, kallelse har gått ut via mail. Det blir ett viktigt möte eftersom det handlar om era tomter och det arbete som ska göras på dessa.

 

 

Richard Löfving, projektledare

richard@richardlofving.se

 

2019-02-06

Här finner ni presentation som hölls den 2019-02-05 angående VAB-projektet i Öglunda

Projektpresentation Öglunda feb 2019

 

 2019-01-14

För er som nu ska skriva på VA-kontraktet med Vallebygdens kan ni se bilagorna längre ner på  denna sida. Samtliga kunder får kontraktet hem per post för underskrift/återsändning.

 

2019-02-01

Dags för lite ny information kring våra Vatten-Avlopp-Bredbandsprojekt.

 

Norra Lundby:

På grund av vintern kommer vi nu snarast att bryta arbetena. Orsaken är förstås tjälen som tyvärr kröp ner ganska långt innan vi fick all snö ovanpå. Avbrottet kommer att vara fram tills tjälen gett sig, vilket i värsta fall kan var någon eller ett par månader. Detta skjuter ju tidplanen lika lång tid framåt, tyvärr. Anledningen till att vi inte fortsätter är i första hand ekonomiska, det kostar för mycket att gräva i frusen mark och återställningen blir inte bra, vi ska vara rädda om era pengar och väljer då att ni får vänta lite längre istället, vi hoppas ni kan förstå och hålla med.

Beräknat påsläpp av de första fastigheterna är nu istället kring 1/4 , alla som då får ok blir meddelade detta.

Beräknat påsläpp för de sista fastigheterna, längst upp på berget är mitten av juni. Däremellan har vi påsläpp en eller två gånger för de fastigheter som ligger på nedre delen av bergskanten, nära stora vägen. Lite diffusa uppgifter kanske men det går inte att gissa bättre just nu. Ni får alla meddelande om när just ni kan koppla på.

Beställning av er pumpstation kommer skickas iväg så att det matchar tiderna ovan. Ni som ligger för påkoppling ¼ kommer i anslutning till det datumet få pump och faktura. Övriga får sin pump och faktura på den, kring 1/6.

 

Öglunda:

Stormöte med uppdaterad information tisdagen 5/2 kl. 18.30 i Vallegården Eggby!

Ni får såklart all info på mötet men det som skrevs ovan om Norra Lundby (avbrutna arbeten pga vintern) får förmodligen konsekvenser på starten av Öglunda projektet. För att kompensera så har vi hittat lite mark som borde vara grävbar, trots vintern. Det gäller den kommunala marken norr om Eggby, där tror vi att vi kan gräva och då flyttar vi Norra Lundby laget dit ett par veckor så att vi åtminstone kommit en liten bit ut mot Öglunda.

 

Stenum:

Ritnings och kalkylarbete pågår, SKT som är vår projektör planerar att ge sina besked kring 20/2, sedan ska Vallebygdens dra sina slutsatser av det svar vi får.

 

Övriga projekt:

Information kommer senare.

 

 

Richard Löfving, projektledare

richard@richardlofving.se

 

2018-11-26

Dags för lite ny information kring våra Vatten-Avlopp-Bredbandsprojekt.

Norra Lundby:

Projektet är som många av er sett, igång. Vi kom ju grävandes från kommungränsen mot Falköping och har tagit oss förbi Lyckegårdarna, just nu är vi på väg mot kyrkan och de fastigheter som ligger utmed den vägen. Vid slagghögen är markarbetena färdiga och bollen lämnas nu över till vår ”husbyggare” som ska få upp ett kombinerat nod- och pumphus. Vi är beroende av att få upp detta hus innan vi kan släppa på vatten och avlopp i etapp 1 och innan det blir riktig vinter.

Ni som blir berörda av att få ok på att koppla in er får särskilt meddelande om detta. Inga avloppspumpstationer är ännu beställda, de kommer att levereras i samband med att vi lämnar ok på inkoppling. En påminnelse: Ni som ännu inte lämnat in beställning av material (Bilaga 12) ska absolut se till att göra det, även om ni ligger sent i projektet. Vi och ni sparar en del pengar på att leveranserna kan samordnas.

Vi följer så här långt tidplanen och vintern får nu avgöra om det fortsätter i den tänkta takten.

Öglunda:

Det börjar röra på sig också i detta projekt, ännu så länge bara i planeringsskedet, men ändå. Glädjande nog så har intresset ökat sedan vi första gången frågade er, vilket är mycket bra, 109 fastigheter har just nu för avsikt att delta i projektet.

Det har av olika anledningar förekommit spekulationer om att dels ansluta en del av er kunder direkt in mot Varnhem (under den nya sträckningen av Rv 49 och i samband med det vägbygget) och dels dela projektet i minst två delar. Båda dessa undersökta varianter är dock skrinlagda, varianterna innebär inga besparingar och medför en del annan problematik. Samtliga ni som anmält er till projektet kommer alltså att ansluta vatten och avlopp in mot Eggby. Fiber anslutningarna kommer att göras i ett eget nodhus, som byggs i Öglunda.

Vi planerar för ett informationsmöte i februari och till dess finns inte så mycket mer att tillägga.

Stenum:

Det har dröjt med att få fram kartor och projektering, detta har enbart berott på att mycket kraft lagts på projekten som ska genomföras före ert, Öglunda och Norra Lundby har varit anmälda sedan 2015/2016, Stenum inkom under 2017. När vi räknar ihop antalet intresseanmälningar så ser vi att det är runt 50 st fastigheter som anmält sig, så tidigt i ett VAB-projekt är det nog en ganska bra siffra. Historiskt har vi sett att många vaknar i samband med att vi drar igång lite mer direkta åtgärder, så blir det säkert i Stenum också.

Vi återkommer så fort vi har nyheter att berätta.

 Övriga projekt:

Information kommer senare.

Efteranslutningar:

Som vi visste och i viss mån befarade så börjar nu önskemålen om efteranslutningar droppa in, det var lite tidigare än vi trott då det ju inte var längesedan alla i exempelvis Istrumsprojektet fick chansen att vara med. Vi ska självklart hjälpa er men det får ske i mån av tid och på ett sådant sätt att det inte stör framförallt projekten i Norra Lundby, Öglunda och Stenum.

 

Richard Löfving, projektledare

richard@richardlofving.se

 

 

2018-09-01

Dags för lite ny information kring våra Vatten-Avlopp-Bredbandsprojekt.

Norra Lundby-Tranum:

Projektet är igång och en informationsträff hölls 28/8, mötet var välbesökt. De följande dagarna 29-30/8 fick alla deltagande fastighetsägare sitt hembesök. Vi skriver därför inte mycket mer än så, mer än att projektet nu fortskrider enligt plan

Öglunda:

Tiden för att svara på utskickat material pågår till 25/9. Detta material var en uppdatering av era tidigare anmälningar och en ny chans för de som inte svarat förut. Mer information kommer då vi registrerat alla inkommande dokument. Öglunda står i tur efter Norra Lundby, allt för att ta de från början anmälda projekten först, innan vi går på de som hört av sig senare.

Stenum:

Det har dröjt med att få fram kartor och projektering, detta har enbart berott på att mycket kraft lagts på projekten som ska genomföras före ert, Öglunda och Norra Lundby har varit anmälda sedan 2015/2016, Stenum inkom under 2017. Vi återkommer så fort vi har nyheter att berätta.

 Övriga projekt:

Information kommer senare.

Efteranslutningar:

Som vi visste och i viss mån befarade så börjar nu önskemålen om efteranslutningar droppa in, det var lite tidigare än vi trott då det ju inte var längesedan alla i exempelvis Istrumsprojektet fick chansen att vara med. Vi ska självklart hjälpa er men det får ske i mån av tid och på ett sådant sätt att det inte stör framförallt projekten i Norra Lundby och Öglunda.

Richard Löfving, projektledare

richard@richardlofving.se

 

 

2018-06-11

Dags för lite ny information kring de kombinerade Vatten-Avlopp-Bredbandsprojekten.

Norra Lundby-Tranum:

Projektet har pågått sedan mitten på maj och i skrivande stund får ”Tranumsborna” in sina avlopp (de hade vatten och fiber sedan tidigare). Att vi började i den änden berodde på att övriga Norra Lndby ska lämna sitt avlopp och det hållet (till Norra Vings avloppspumpstation). Över sommaren blir det ett kortare stopp där vi väntar på att åkrarna ska skördas.

Planen är sedan att fortsätta från Lilla Kärrtorp, över kommungränsen och fram till Nol-Breagården, det är där vi hittar Norra Lundbybornas vattenanslutning. Projektet kommer sedan tuffa på över höst och vinter, mer information kommer under resans gång och kanske framförallt den 28/8 då ni som deltar i projektet är välkomna till Lundbygården för en informationskväll. Kallelse kommer separat.

Direkt efter sommaren kommer er första faktura att dyka upp.

Öglunda:

Inom kort kommer ni få ett brev innehållande er sedan tidigare inlämnade Definitivanmälan, tiden har ju gått och vi vill med det utskicket att ni kollar av om allt fortfarande stämmer så att vi är helt säkra på vilka som anmält sig till projektet (brevet innehåller lite instruktioner). Därefter vidtar fortsatt arbete så att Öglunda kan bli nästa projekt, efter att Norra Lundby avslutats.

Stenum:

Ett stormöte hölls i februari och det var också välbesökt. Här pågår nu en intresseanmälan för att utröna intresset kring VA (trakten är redan fibersatt).

 Övriga projekt:

Information kommer senare.

Drift och funktion (vi låter denna information gå ut en gång till):

Allteftersom vi färdigställer våra projekt så uppstår givetvis också driftproblem. Som nämndes ovan så har ca 160 fastigheter anslutits (eller är på väg att göra det). 160 ”fastighetsbeteckningar” innebär dock fler avloppspumpar, en del har ju flera pumpstationer, dessutom finns också lite centrala pumpstationer, så verkligheten är att vi har uppemot 200 pumpar igång. Med tanke på det tycker vi fortfarande att vi har förhållandevis få problem, det som ändå uppstått listas nedan:

 1. Inkommande vatten har frusit
 2. Avloppspumpstationen har frusit
 3. Stopp i självfallsledningen
 4. Fabrikationsfel på avloppspump
 5. Strömavbrott till centralt pumphus vatten
 6. Oklara fel

 

Felen ovan är satta i fallande ordning, som vi upplevt det.

 1. Inkommande vatten frusit: Vi har haft en vinter där vi i ett par dagar hade väldigt kallt i kombination med bitande nordanvind. Flera av er fick då isproppar på vattnet. Det var uteslutande inne på tomterna och av det kan man nog lära sig att det är viktigt att skydda ledningarna hela vägen in i husen. En slang som kommer upp i torpargrunden, oisolerad, blir väldigt utsatt när vinden driver in kylan under husen.
 2. Avloppspumpstationen har frusit: Samma orsak som ovan (vädret). På avloppssidan är det ”svanhalsen” på själva pumpmotorn som är känslig. Man måste helt enkelt ha isolerskivan ilagd och nedtryckt så långt det går ner mot ”svanhalsen”. Isolerskivan fanns med i stationen när den levererades till er. Återigen, alla de felen har uppstått inne på era tomter.
 3. Stopp i självfallsledningen: Ett fel som inte beror på stamnäten. Om inte avloppsvattnet kommer fram till pumpstationen så kan det heller inte pumpas iväg.
 4. Fabrikationsfel: Vi har fått ett ”måndagsexemplar”, denna har åtgärdats.
 5. Strömavbrott till centralt pumphus vatten: Har hänt vid ett par tillfällen vilket då visar sig i att ni har sämre inkommande vattentryck. Vallebygdens har generellt få strömavbrott, men ibland händer det. Alla de centrala stationer vi bygger kommer ligga inom Vallebygdens koncessionsområde, det är alltså alltid vi själva som äger problemet.
 6. Oklara fel: Några stycken lite oförklarliga fel som har orsakat att ett ”elektroniskt motorskydd” löst ut inne i avloppspumpstationens automatik-låda. Enligt tillverkaren är det troliga felet att pumpstationen, när den startar, har felaktig spänning till sig, mest troligen att en huvudsäkring gått sönder eller att man i samma ögonblick som pumpen vill starta, också startar något som drar mycket ström, exempelvis en byggsåg, kapsåg eller större kompressor.

Richard Löfving, projektledare

richard@richardlofving.se

 

2018-03-11

Vallebygdens fortsätter sitt byggande av de gemensamma projekten för Vatten-Avlopp-Bredband, för ett par veckor sedan färdigställdes stamnätet för projektet ”Hålltorp”. Några av de boende har redan hunnit få Vatten-Avlopp inkopplat, andra har på grund av tjäle och snö varit tvungna att vänta lite. I runda slängar så har nu 160 fastigheter, fördelade på 4 projekt, fått möjlighet att ansluta sig. Vi kastar oss utan att vänta vidare in i projektet Norra Lundby-Tranum.

Norra Lundby-Tranum

Det har varit en lite längre resa att sy ihop alla olika delar än vad vi haft i tidigare projekt, det är flera parter inblandade och det har tagit sin tid att få till allt. Ni som bor i trakten fick denna och mer djuplodande information på ett stormöte den 5 mars, mötet var välbesökt vilket var roligt att se.

Grävstart är satt till den 19/3 och då börjar vi med etappen ”Tranum”.

Undertecknad utlovade information kring några uppkomna frågor på stormötet, den kommer, men dröjer till in i april då några fastighetsägare fortfarande inte skickat in sin utlovade anmälan.

Öglunda :

Är nästa projekt för oss att ta tag i, vi vet att ni väntar och vi gör vad vi kan för att ta oss framåt så att ni också får hjälp. Vi har sagt det förut och budskapet är detsamma, vi vill ha ordning och reda i projekten och då klarar vi inte att driva hur många projekt som helst, samtidigt. Vi vet att just nu är det viktiga för er att vi kommer igång, när projektet är klart är det vad det kostade som är det viktigaste, det är också efter det ekonomiska resultatet vi kommer bli bedömda. Vi måste då välja att försöka ha ordning och reda och ligga på en belastning som gör att vi gör ett bra jobb åt er, och att vi klarar att hålla i pengarna.

Stenum:

Ett stormöte hölls i februari och det var också välbesökt. Här pågår nu en intresseanmälan för att utröna intresset kring VA (trakten är redan fibersatt).

Övriga projekt:

Information kommer senare.

Drift och funktion:

Allteftersom vi färdigställer våra projekt så uppstår givetvis också driftproblem. Som nämndes ovan så har ca 160 fastigheter anslutits (eller är på väg att göra det). 160 ”fastighetsbeteckningar” innebär dock fler avloppspumpar, en del har ju flera pumpstationer, dessutom finns också lite centrala pumpstationer, så verkligheten är att vi har uppemot 200 pumpar igång. Med tanke på det tycker vi fortfarande att vi har förhållandevis få problem, det som ändå uppstått listas nedan:

1.       Inkommande vatten har frusit

2.       Avloppspumpstationen har frusit

3.       Stopp i självfallsledningen

4.       Fabrikationsfel på avloppspump

5.       Strömavbrott till centralt pumphus vatten

6.       Oklara fel

 

Felen ovan är satta i fallande ordning, som vi upplevt det.

1.       Inkommande vatten frusit: Vi har haft en vinter där vi i ett par dagar hade väldigt kallt i kombination med bitande nordanvind. Flera av er fick då isproppar på vattnet. Det var uteslutande inne på tomterna och av det kan man nog lära sig att det är viktigt att skydda ledningarna hela vägen in i husen. En slang som kommer upp i torpargrunden, oisolerad, blir väldigt utsatt när vinden driver in kylan under husen.

2.       Avloppspumpstationen har frusit: Samma orsak som ovan (vädret). På avloppssidan är det ”svanhalsen” på själva pumpmotorn som är känslig. Man måste helt enkelt ha isolerskivan ilagd och nedtryckt så långt det går ner mot ”svanhalsen”. Isolerskivan fanns med i stationen när den levererades till er. Återigen, alla de felen har uppstått inne på era tomter.

3.       Stopp i självfallsledningen: Ett fel som inte beror på stamnäten. Om inte avloppsvattnet kommer fram till pumpstationen så kan det heller inte pumpas iväg.

4.       Fabrikationsfel: Vi har fått ett ”måndagsexemplar”, denna har åtgärdats.

5.       Strömavbrott till centralt pumphus vatten: Har hänt vid ett par tillfällen vilket då visar sig i att ni har sämre inkommande vattentryck. Vallebygdens har generellt få strömavbrott, men ibland händer det. Alla de centrala stationer vi bygger kommer ligga inom Vallebygdens koncessionsområde, det är alltså alltid vi själva som äger problemet.

6.       Oklara fel: Några stycken lite oförklarliga fel som har orsakat att ett ”elektroniskt motorskydd” löst ut inne i avloppspumpstationens automatik-låda. Enligt tillverkaren är det troliga felet att pumpstationen, när den startar, har felaktig spänning till sig, mest troligen att en huvudsäkring gått sönder eller att man i samma ögonblick som pumpen vill starta, också startar något som drar mycket ström, exempelvis en byggsåg, kapsåg eller större kompressor.

Richard Löfving, projektledare

richard@richardlofving.se

 

2017-10-04

Fastighetstaxering och nytt Vatten-Avlopp!

För de av er som via Vallebygdens Energi fått nytt VA kommer ni behöva ändra på det förslag till Fastighetstaxering som i dagarna skickats ut. Ni ska kryssa i rutan Kommunalt, för Vatten och/eller Avlopp, detta trots att ni är anslutna till Vallebygdens. Kontroll har gjorts och man bedömer, från myndighetens sida, att det är så man ska fylla i. Anledningen är att Vallebygdens i sin ”ände” anslutit sig till det kommunala nätet.

2017-09-28

Pilotprojekt Istrum:

Projektet är nu i princip helt klart, det som kvarstår är:

 • Lantmäteriförrättning (Ledningsrätt), processen är påbörjad och bör vara slutförd kring årsskiftet. Vi äger inte hela processen själva utan är beroende av Lantmäteriets tidplan och tillgänglighet.
 • Slutreglering med alla deltagande fastigheter, här väntar vi på Jordbruksverkets slutliga besked kring bredbandsbidraget.

Vi har helt övergått i en driftsfas där Skara Energi sköter tillsyn och utryckningar på icke arbetstid.  Vanliga vardagar, på Vallebygdens kontorstider ska all felanmälan gå tid. Om en tid kommer ni få ut information kring vad man gör när man har problem.

Det som gläder oss är att driften har gått bra, så här långt, vi behöver dock ha mer drifttid för att konstatera om allt funkar som vi vill. Vi har problem med att en del av er inte lämnat i ”Klarrapporten”, vi har alltså ingen hundraprocentig koll på om alla verkligen kopplat på sig, ni som är färdiga, lämna in blanketten är ni snälla!

Storekullen:

Projektet i princip slutfört, kvar är:

 • Lantmäteriförrättning
 • Slutreglering med markägare
 • Slutreglering med deltagande fastigheter
 • Larminstallation i pumphuset

Skålltorp:

Som Storekullen

Hålltorp:

Grävstart inom kort, mitten av oktober?

Norra Lundby:

För er som hänger med i tidningarna (FT och SkLT) så har ni kunnat läsa om att Broddetorps avlopp (Falköpings kommun), kanske ska anslutas till Skara Energis nät. Detta skulle i så fall bli möjligt i och med Vallebygdens Norra Lundbyprojekt. Detta är en sak som vi ser som mycket intressant och idén är väckt av Thomas Karlsson. Vi vill låta kommunerna (Falköping-Skara) förhandla färdigt och att nödvändiga beslut tas, innan vi börjar gräva i Norra Lundby. För er som ska delta i projektet så spelar detta ingen egentlig roll mer än att det, rätt skött, skulle kunna påverka projektets kostnader i rätt riktning.

Förutom det som nämndes ovan förekommer diskussioner om annat som också skulle kunna utföras av Vallebygdens, inom projektets ramar, vi vill också låta dessa beslut tas.

Markägarförhandlingar är ändå påbörjade, vi vet ju att vi ska gräva, allt arbete behöver alltså inte stå still i avvaktan på besluten. Bredbandsbidrag är också sökt, besked saknas vilket troligen beror på att pengarna för stunden ”är slut”.

Öglunda:

Lite som Norra Lundby, det finns vissa beslut vi vill invänta, även om dessa är små i sammanhanget.

Stenum:

Diskussioner har nu inletts med ett antal fastighetsägare, en liten bit av slangarna har också förlagts, i samband med ombyggnad av elnätet. Att samförlägga är ett sätt att hålla nere kostnaderna, det gynnar både Vallebygdens som förening och fastighetsägarna, i det långa loppet. Något helhetsgrepp har inte tagits, detta får göras senare.

Projektledare Richard Löfving   richard@richardlofving.se

Texten står kvar sedan förra gången vi skrev:

Storekullen:

2017-08-09

Stamnätet blev färdigbyggt, täthetsprovat och klart, innan grävlaget tog semester. Nu i augusti så pågår tomtarbetena och de bör bli färdiga kring nästa månadsskifte.

Kvar att slutföra kommer vara lite installationer i tryckstegringshuset och ekonomin, vilket blir samma som för Istrum, kommer ta ett tag….

Skålltorp:

Ett ”miniprojekt” som utfördes innan sommaren, pådrivet av att bygget av nya ridhuset startade upp.

Hålltorp:

Detta är numera sammanslaget med det som kallades Överbo och startar upp inom kort. Ett projekt liknande Storekullen, knappt 20 kunder och ca 4 kilometers grävning. Bör vara slutfört, vad gäller stamnätet, till årsskiftet.

Norra Lundby:

Här gick information ut, riktat direkt till alla anmälda fastigheter innan sommaren. Vi skriver inte all den texten igen utan kan bara konstatera att projektering utifrån nya förutsättningar startar upp.

Öglunda:

Här gick information ut, riktat direkt till alla anmälda fastigheter innan sommaren. Vi skriver inte all den texten igen utan kan bara konstatera att projektering utifrån delvis nya förutsättningar startar upp.

Stenum:

I detta område har nästan ingen aktivitet utförts, mest beroende på att en ”lokal vilja att göra något” inte uppfattats. Det fanns ingen arbetsgrupp som skapat opinion. Nu har detta hänt, en intressegrupp har hört av sig och därför tror vi att allt ska inledas med ett stormöte under hösten. Mer info senare.

Richard Löfving, projektledare

richard@richardlofving.se

Pilotprojekt Istrum:

2017-05-26

I skrivande stund har vi bara småsaker kvar att slutföra och det känns skönt och bra, vi hör mest positiva kommentarer från er boende och då känns det ännu bättre, tack för det.

Att slutföra projektet helt, och då handlar det om ekonomin, kommer dock ta ett tag till. Storleken på bredbandsbidraget ligger i händerna på Jordbruksverket/Länsstyrelsen och det ser ut att ta tid. Vi har inte för avsikt att hämta in mer pengar av er nu och vi kan väl hoppas att det stannar vid de summor ni betalt in, det lutar väl egentligen åt det hållet.

Storekullen

Pågår för fullt och planeras bli färdigt innan semestrarna vad gäller stamnätet. Grävning inne på tomterna tar därefter vid. Projektet går enlig plan.

Övriga områden /projekt

Det vi skriver förra gången gäller fortfarande, dialoger med kommunerna om samförläggning pågår, inriktningsbeslut från dessa vill vi ha innan semestrarna och det ska vi kunna få. Vi återkommer i fråga om tidplan för övriga områden /projekt.

2017-04-14

Pilotprojekt Istrum:

Nästan på dagen 1 år efter att vi satte skopan i backen har vi nu helt gått över i driftsfasen, 15/4 2016 började vi gräva i Eggby, idag skriver vi 14/4 2017. I jämförelse med många andra VA projekt i samma storlek så är detta ett mycket gott och snabbt förfarande. Att det gått så bra beror i huvudsak på:

 • Ett bra förberedelsearbete, här har Vallebygdens hela tiden haft ett långsiktigt tänk och gett undertecknad möjlighet att förbereda oss alla så bra som möjligt. Det är lätt att springa iväg för fort bara för att alla vill framåt. Just tidsaspekten och att vi får arbeta strukturerat, ”lider” ju kommande projekt av, det är i stora projekt, som berör många, inte klokt att stressa för mycket. Vi hoppas ni som bor på övriga orter kan förstå detta och ha kvar ert tålamod.
 • Bra entreprenörer, företag som är kunniga och jobbar målmedvetet för att med bra kvailtè så snabbt så möjligt att sig i mål. Att ”städa upp” efter sig så att vi inte måste gå tillbaks mer än nödvändigt.
 • Stort arbete av administrationen, några som sällan figurerat utåt i projektet är de som håller ordning på den mängd av fakturor, kontrakt, checklistor, ansökningar, bidragsunderlag mm mm som ”vi får på köpet”. Therese, Cathrine, Eva och Pia är mer eller mindre ”plågade” av allt detta, de förtjänar ett stort tack.
 • Fastighetsägarna, att ni ställt upp och gjort ert, på ett bra sätt. Snälla, trevliga och måna om ert projekt.
 • Markägarna, samma som jag skriver om fastighetsägarna, samarbetet har funkat bra, visst, allt har inte gått enligt plan men tillsammans upplever åtminstone jag att vi kommit framåt på ett bra sätt.

Detta var de stora delarna, det finns såklart en mängd moment och människor som i stort och smått deltagit i projektet, ingen nämnd ingen glömd.

Slutreglering med fastighetsägarna dröjer tyvärr, det som kvarstår, och kommer så göra en tid, är utbetalningen av bredbandsbidraget, Länsstyrelsen/Jordbruksverket har aviserat att detta tar tid. Vi kalkylerade 135 000 kr fram till tomtgräns, ink moms för ett normalhushåll. Utan att lova för mycket så pekar det nedåt, sett från den summan.

Att vi nu går över till driftsfasen innebär att information ska ut till er fastighetsägare om hur ni ska använda er anläggning och vart ni vänder er vid problem. Ett utskick kommer ske snarast. Den informationen är viktig att ni ser till att den följer med fastigheten, vid en ev försäljning.

 

I korthet kommer driften att skötas så här:

Felanmälan VA

 • Dagtid, normal arbetsdag: Vallebygdens kundtjänst
 • Övrig tid Skara Energi, ett avtal har tecknats där de står för beredskap/jourtjänster

Men, och det är ett stort MEN, ni har ett eget ansvar i att inte ringa ”för allt”, ni kommer få ett flödesschema som beskriver vilka moment ni själva måste göra innan ni ringer på hjälp. Vi måste alla komma ihåg att ansvarsgränsen (för funktion och ekonomi) ligger i fastigheternas tomtgräns!

För er som inte färdigställt era egna arbeten inne på tomten är det nu hög tid att ni gör det, vi har också fått indikationer på att det är mycket på g nu i april och början av maj. Det är av stor vikt att vi faktiskt använder näten så som det är projekterat och tänkt. Ni som har problem vid själva installationen måste komma ihåg att där ska all kontakt ske med Vallebygdens, inte Skara Energi. Det är först när ni färdigställt era arbeten och fått det att funka som ni följer med över i driftsfasen.

Ovan nämns inte mycket om fiberarbetena, dessa fortgår dock och inkoppling sker löpande, vissa får vänta och då beror det ibland på att för få, som är anslutna till samma skåp, har färdigställt arbetena på sin egen tomt. Slangen är helt enkelt inte framme vid husväggen. Det blir ineffektivt och dyrt om vi ska kasta oss fram och tillbaks i området så fort någon grävt fram sin slang på tomten. Man får då vänta tills fler har blivit klara. Vi ber om förståelse för detta.

Konstiga beteende i området? Vallebygdens kommer initialt att hämta in vattenförbrukningsvärdena med att köra bil i området (med en liten antenn på taket). Detta sker i början av: januari, april, juli och oktober. Bilfärden går långsamt och vi stannar på lite udda ställen och står där i några minuter. Vi kommer också köra fram på en del gårdsplaner för att vända. Arbetet ska i huvudsak ske på vanlig arbetstid men kanske undrar ni ändå vad som händer. Bilen kommer troligen inte vara en ” målad Vallebygdsbil”.

Hementreprenörerna har i stort skött sina arbeten bra, vi har haft några stycken installationsfel men tycker att de, i förhållande till antalet avloppspumpar som grävts ned, varit relativt få. Ett axplock av vad undertecknad fått till sig:

 • För hårt packat runt utgående 40 mm avloppsslang, mynnar ut i att det varit svårt att få själva pumpmotorn på plats.
 • Glömt att trycka ner frostskyddet i den gröna tanken, en pump har frusit, med stopp som följd.
 • Vid återställningen i trädgården har man fyllt upp med jord lite för högt upp runt den svarta vattenmätarbrunnen och den gröna avloppstanken. Här kan ni fastighetsägare göra en insats genom att kolla detta. Det finns markeringar på båda brunnarna hur högt upp marknivån ska vara. Man vill inte riskera att få in ytvatten som drar med sig smuts och skräp ner i brunnarna. Om det är för hög nivå på marken, ta bort lite. Marken ska slutta bort från tankarna.
 • Otydligt vilken av entreprenörerna som ansvarar för att avloppet verkligen fungerar. Det är en värre nöt att knäcka. Är det elektriker, rörfirman eller grävaren? Här har ni som beställare något att tänka på, om ni lejer in tre olika firmor, vem gör slutkontrollen och ser att avloppsvattnet verkligen pumpas bort?

Samtliga fel ovan har rättats till, de gånger projektet varit inblandade har vi valt att inte lägga den kostnaden hos specifik entreprenör eller fastighetsägare, det har varit små insatser hittills.

 

Storekullen:

Efter påskhelgen börjar vi gräva, vi startar vid Ljungstorps bygdegård och tar oss upp mot Storekullen. Entreprenör är Thomas Nielsen Gräv och det är en av de två entreprenörer vi hade i Istrum, således så är kunskapen god om hur vi ska göra.

Ni kommer samtidigt som VA och fiber också få en del nya elledningar i området, nedgrävda istället för luftburna. Den förbättringen kommer många av Vallebygdens kunder att märka då elavbrotten förväntas minska. Vidare så har Bengt Larsson stärkt upp organisationen som projektledare för VA, Fiber och El, han kommer synas en del uppe hos er i Storekullen.

 

Övriga områden/projekt:

Vallebygdens tittar, och har hela tiden tittat, på vilket nästa område ska bli. Som ni tidigare kunnat läsa så finns det pågående kontakter i områdena Öglunda och Norra Lundby, med kommuner, detta arbete fortgår. De kontakterna/besluten spelar också roll för Kyrkebo och delvis för Hålltorp, inte så mycket för Överbo.

Richard Löfving, projektledare

richard@richardlofving.se

VA-kontraktet

För er som nu ska skriva på VA-kontraktet med Vallebygdens kan ni se bilagorna till detta här. Samtliga kunder i Istrum/Flämslätt får kontraktet hem per post för underskrift/återsändning.

Bilaga 1 Fasta kostnader rev 170101

Bilaga 2 Rörliga kostnader rev 170101

Bilaga 3 Projektgenomförande och Kostnadsfördelning rev 170101.docx ’

Bilaga 4 Särskild Överenskommelse rev 170101.docx

Bilaga 5 Ny brukare under pågående projekt rev 170101.docx

Bilaga 6 Ny brukare efter avslutat projekt rev 170101.docx

Bilaga 7 Ändring av befintlig brukares användande rev 170101.docx

Bilaga 8 Vattning av djur_Brutet vatten rev 170101.docx

Bilaga 9 Flyttanmälan_Ändringsrapport rev 170101.docx

Bilaga 10 Överenskommelse markupplåtelse rev 170101.docx

Bilaga 11 Driftproblem Service Felanm rev 170101.docx

Bilaga 12 Material och Projektering för fastigheter rev 170101.docx

Bilaga 13 Fastighetsägarens egna arbete rev 170101.docx

Bilaga 14 Definitivanmälan till VA projekt rev 170101.docx

Bilaga 15 Slutlig reglering projektkostnad för fastighet rev 170101.docx

Bilaga 16 Slutlig kostnadsreglering markägare och andra rev 170101.docx

 

Om Vatten & Avlopp

Efter beslut från medlemmarna så har vi nu börjat arbeta med satsningen för Vatten och Avlopp i vårt område. Ansvarig projektledare är Richard Löfving och här på hemsidan kommer han efterhand rapportera om hur arbetet fortskrider. Se under arkiv till höger på denna sida för att följa hans uppdateringar.

För frågor som inte besvarats av informationen på hemsidan går det bra att skicka ett mail till Richard via formuläret nedan, eller ringa kundtjänst. Se länken nedan för uppgifter.

Kontakta Kundtjänst för Vatten och Avlopp

Intresseanmälan för Vatten, avlopp och fiber

Informationsdokument

Klicka på länkarna nedan för att få fram informationsdokument

Fastighetsägarens egna arbete projekt Istrum

Material och projektering projekt Istrum

Istrum hemarbeten

Hemmanätsbild

Montering och drift tryckavlopp