Villkor & Blanketter

Autogiro  blankett för anmälan av autogiro

Ansökan medlemsskap blankett för ansökan om medlemskap i Vallebygdens Energi ek.för 

Ansökan om utträde blankett för ansökan om utträde ur Vallebygdens Energi ek. för

Allmänna avtalsvillkor NÄT 2012 K (rev 2)

Särskilda villkor konsument (rev 2)

Anslutningsavgifter 2022-01-01

Kabelanvisning =  https://www.ledningskollen.se/    Länk till sida med information kring grävning och utmärkning var din elkabel är placerad på din tomt.

E-faktura Detta registrerar du själv via din banks hemsida. Vitsen med E-faktura är att minska på pappersförbrukningen och vi skickar inte separata brev till kunder som anmält att de vill ha e-faktura då detta sköts via din egna bank efter att du anmält dig.

Blanketter vatten och avlopp!

För er som nu ska skriva på VA-kontraktet med Vallebygdens kan ni se bilagorna till detta här. Samtliga kunder  får kontraktet hem per post för underskrift/återsändning.

Bilaga 1 Fasta kostnader rev 170101

Bilaga 2 Rörliga kostnader rev 170101

Bilaga 3 Projektgenomförande och Kostnadsfördelning rev 170101.docx ‘

Bilaga 4 Särskild Överenskommelse rev 170101.docx

Bilaga 5 Ny brukare under pågående projekt rev 170101.docx

Bilaga 6 Ny brukare efter avslutat projekt rev 170101.docx

Bilaga 7 Ändring av befintlig brukares användande rev 170101.docx

Bilaga 8 Vattning av djur_Brutet vatten rev 170101.docx

Bilaga 9 Flyttanmälan_Ändringsrapport rev 170101.docx

Bilaga 10 Överenskommelse markupplåtelse rev 170101.docx

Bilaga 11 Driftproblem Service Felanm rev 170101.docx

Bilaga 12 Material och Projektering för fastigheter rev 170101.docx

Bilaga 13 Fastighetsägarens egna arbete rev 170101.docx

Bilaga 14 Definitivanmälan till VA projekt rev 170101.docx

Bilaga 15 Slutlig reglering projektkostnad för fastighet rev 170101.docx

Bilaga 16 Slutlig kostnadsreglering markägare och andra rev 170101.docx