Jämförpriser el

Aktuella jämförpriser enligt Konsumentverkets standard

 

Avtalsform 2 000

kWh/år

5 000

kWh/år

20 000

kWh/år

Fast Elpris 3 år 81,38 72,38 67,88
Fast Elpris 2 år 87,88 78,88 74,38
Fast Elpris 1 år 104,50 95,50 91,00
Rörligt elpris (september)
137,16 95,50 91,00
Anvisningsavtal 200,00 192,50 188,75

 

Jämförpriser enligt Konsumentverkets standard för avtal som gäller till och med 2021-09-30

Avtalsform 2 000

kW/år

5 000

kWh/ år

20 000

kWh/år

 Fast Elpris 3 år
74,50 67,00 63,25
Fast Elpris 3 år (Miljö) 75,50 68,25 64,50
OBSERVERA att det endast är elhandelskostnaden det handlar om, nätavgiften ingår inte i jämförpriset.