Jämförpriser el

Aktuella jämförpriser enligt Konsumentverkets standard

 

Avtalsform
2 000

kWh/år

5 000

kWh/år

20 000

kWh/år

Fast Elpris 3 år
134,63
125,63
121,13
Fast Elpris 2 år
147,88
138,88
134,38
Fast Elpris 1 år
175,38
166,38
161,88
Rörligt elpris (April)
132,79
123,79
119,29
Anvisningsavtal
144,16
135,16
130,66

 

OBSERVERA att det endast är elhandelskostnaden det handlar om, nätavgiften ingår inte i jämförpriset.