Jämförpriser el

Aktuella jämförpriser enligt Konsumentverkets standard

 

Avtalsform
2 000

kWh/år

5 000

kWh/år

20 000

kWh/år

Fast Elpris 3 år
293,63
284,63
280,13
Fast Elpris 2 år
296,75
287,25
283,25
Fast Elpris 1 år
310,63
301,63
297,13
Rörligt elpris December
377,91
368,91
364,41
Anvisningsavtal December
389,29
380,29
375,79

 

OBSERVERA att det endast är elhandelskostnaden det handlar om, nätavgiften ingår inte i jämförpriset.