Jämförpriser el

Aktuella jämförpriser enligt Konsumentverkets standard

 

Avtalsform 2 000

kW/år

5 000

kWh/år

20 000

kW/år

Fast Elpris 3 år
(Rekommenderas)
74,38 65,38 60,88
Fast Elpris 2 år 74,00 65,00 60,50
Fast Elpris 1 år 80,25 71,25 66,75
Rörligt elpris (juni)
65,24 57,74 53,99
Anvisningsavtal 102,66 95,16 91,41

 

Jämförpriser enligt Konsumentverkets standard för avtal som gäller till och med 2021-09-30

Avtalsform 2 000

kW/år

5 000

kWh/ år

20 000

kWh/år

 Fast Elpris 3 år
74,50 67,00 63,25
Fast Elpris 3 år (Miljö) 75,50 68,25 64,50
OBSERVERA att det endast är elhandelskostnaden det handlar om, nätavgiften ingår inte i jämförpriset.