2021-09-22

23 september 2021

Dags för uppdatering kring VAB projekten, det var ett tag sedan vi skrev något, detta beror på att vi varit inne i projektet Öglunda och då kommunicerat bara med dem, nu finns det dock anledning att komma med ny information.

Gäller samtliga VA kunder (detta stycke har vi haft med tidigare men väljer att lägga upp den igen):

Sedan månadsskiftet okt/nov-2020 har Vallebygdens tagit över hela driften av de egna näten. Förut hade vi hjälp av Skara Energi att ta emot felanmälningar kväll/natt/helg. Det är nu meningen att ni ska göra detta på samma felanmälans nummer som för El, 031 334 11 11. Detta kommer framgå på fakturorna framöver. Tänk på att ni har ett eget ansvar att undersöka vissa saker innan ni kan felanmäla Vatten/Avlopp:

  • Finns det ström till pumpen?
  • Ligger felet före eller efter avloppspumpen (ni kanske har stopp i avloppsledningen ut till pumpen)?

Det är två enkla åtgärder man ska göra själv, innan man eskalerar det till jouren.

Vi har också tagit ett mer helhetsgrepp över skötseln av VA näten. Vi har som mål att sköta dem så väl att driftsproblemen blir så få som möjligt.

Öglunda:

Samtliga stamnätsarbeten är nu klara och samtliga kunder har fått ok på att koppla in vatten-avlopp-bredband! Detta blev det största och mest omfattande projekt Vallebygdens gjort, vad gäller V-A-B, vi hade också med en hel del el i schakterna. Det slutade på 161 kunder vilket innebar att det också blev det största VA projektet i hela Skara kommun!

Utan att ha summerat ekonomin helt så vill vi ändå säga att det på det hela gått väldigt bra. En stor eloge till samtliga markägare och vägföreningar som vi uteslutande haft en bra dialog med. Det finns såklart saker som gått snett men undertecknad upplever att vi tillsammans ordnat upp de momenten. Stort tack också till alla boende som stöttat oss och varit snabba med att koppla på sig på näten. Näten (vatten-avlopp) är ju såklart dimensionerade för att de ska användas av alla de som deltar i projektet, det är viktigt för funktionen att vi får upp flödena i näten. De problem som vi sett, och det gäller ända från starten i Istrum 2016, har till största delen berott på att det tagit för lång tid att få upp flödena i näten, framförallt avloppsnätet. Detta kan då orsaka sedimentation med en renspolning som följd. När alla väl är påkopplade så fungerar det!

Bara några veckor efter att vi lämnat projektet kommer nu frågor om efteranslutningar, detta går i de flesta fall att utföra men det blir ju till en högre kostnad, ibland ganska mycket mer. Denna trend, med frågor kring efteranslutningar, har ökat markant under pandemin. Man kan bara konstatera att alla som gick med från start har tagit rätt beslut!

Stenum:

Nästa projekt att genomföra!

I skrivande stund, 22/9-21 är det bara några timmar kvar innan vi har stormöte med de boende, ett möte som handlar om ”trädgårdsarbetena”, därefter blir det hembesök. Vi är nu alltså i full gång med att starta upp projektet. Det är vi mycket glada för, Stenumsborna har fått vänta ett tag nu.

Grävstart är nu i höst och om allt löper på så blir det hösten-vintern och vårens arbete för oss som är inblandade. Mer information delges er i Stenum på kvällens möte.

Bolum/Bjällum och ”Falköpings Avlopp”:

Detta projekt är planerat att utföras efter att Stenum är klart, vi skriver inte så mycket mer om det nu mer än att ett informationsmöte ska hållas framöver. Släpper nu restriktionerna så kan vi ju hålla de möten vi vill. Kallelse till berörda kommer att gå ut.

Med vänlig hälsning Vallebygdens Energi via Richard Löfving.

Dina behov - Vår drivkraft

© 2011 – 2023 Vallebygdens. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB
chevron-downarrow-right