Avbrottsersättning

Ersättningar vid längre elavbrott

Elnätskunder har rätt till ersättning vid elavbrott som varat längre än 12 timmar. Avbrottet anses ha upphört om elen har fungerat sammanhängande i minst 2 timmar. Den berättigade ersättningen baseras på avbrottets längd samt kundens beräknade årliga elnätskostnader. Ersättningen som du är berättigad till skall betalas ut inom sex månader efter att avbrottet kommit till elnätsföretagets kännedom.

Avbrottstid i timmarErsättning i % av beräknad årlig nätkostnad
12-1412,5%
14-4837,5%
48-7562,5%
75-9687,5%
96-120112,5%
 120-144137,5%
144-168162,5%
168-192187,5%
192-216212,5%
216-240237,5%
240-264262,5%
264-288287,5%
288 <

https://www.energimarknadsbyran.se/el/konsumentratt/klagoguide/avbrottsersattning/

Dina behov - Vår drivkraft

© 2011 – 2023 Vallebygdens. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB
chevron-downarrow-right