Elprisets fördelning

Vad ingår i elkostnaden ? Energiskatt. elcertifikat, moms och myndighetsavgifter utgör ungefär 45% av din totala elkostnad. Cirka 30 % utgörs av kostnaden för själva elen och ungefär 25 % av elnätskostnaden. Nätdelen är alltid lika oavsett varifrån du köper din elström!

Här hittar du en länk till Svensk Energi med diverse statistik över elanvändning/prisförändningar m.m. Riksdagen har beslutat att skattskyldigheten för energiskatt på el ska flyttas från elhandelsföretagen till elnätsföretagen från och med den 1 januari 2018. Det innebär inga ökade kostnader för dig som kund.

Från 1 januari 2018 aviseras skatten på din elnätsfaktura istället för på din elhandelsfaktura som idag, detta innebär att fakturan från ditt elhandelsföretag blir lägre, medan fakturan från Vallebygdens energi blir högre med motsvarande belopp. För dig som får både elhandelsavgiften och elnätsavgiften från Vallebygdens energi kommer energiskatten återfinnas brevid posten för dina elnätskostnader istället för vid dina elhandelskostnader.

Läs mer om energiskatten på el på www.skatteverket.se