Vad ingår i elkostnaden?

Din elkostnad består av flera delar. För utförligare förklaring av din faktura, se här

Mer om energiskatt

Här hittar du en länk till www.energiforetagen.se med diverse statistik över elanvändning/prisförändningar m.m. Riksdagen har beslutat att skattskyldigheten för energiskatt ska ligga på elnätsföretaget.

Energiskatten höjs from 1 januari 2023 från 36 öre till 39,2 öre exkl moms.

Elcertifikat

Elhandelsföretaget är skyldig att köpa ett viss andel elcertifikat för den el som säljs. Kostnaderna för elcertifikaten betalas av kund via elräkningen.  Har du ett fast elavtal ingår redan kostnaden för elcertifikat. För dig som valt ett rörligt elavtal kommer priset för elcertifikat att variera.

Myndighetsavgift

Avgift till Svenska Kraftnät

www.svk.se

Dina behov - Vår drivkraft

© 2011 – 2024 Vallebygdens. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB
chevron-downarrow-right