Nätavgifter

Nätavgiften används för underhåll och utbyggnad av elnätet. Man kan se det som en avgift för själva transporten av elen fram till huset. Avgifterna är på årsbasis och fördelas över 12 månader.

Nätavgifter fr.o.m 2024-01-01

SäkringsavgiftFast avg exkl.momsFast avg inkl.momsTaxa
Läg 16A235029370100
16A475059370101
20A625078120102
25A720090000103
35A8500106250104
50A9900123750105
63A12600157500106
80A13700171250107
100A17300216250108
125A21500268750109
160A26700333750110
200A33500418750111

Dina elkostnader består av:

  • Kostnaden för den el du använder, som du betalar till ditt elhandelsföretag.
  • Kostnad för transport av elen till hemmet, som betalas till elnätsföretaget.
  • Kostnad för skatter och avgifter till staten se närmare förklaring här nedan.

Skatterna består av energiskatt på el som för de flesta i Sverige är på 42,80 öre/kWh fr.om 2024-01-01. Dessutom moms med 25 procent som läggs på summan av kostnaden för el, transport av el och energiskatt på el. Moms betalas både till elhandelsföretagen och till elnätsföretagen.

Moms på energiskatten på el ligger på elnätsföretagets faktura.

Utöver fasta avgiften tillkommer en rörlig/ förbruknings avgift på 26 öre/kWh exkl. moms.

Avgifter till staten består av elsäkerhets-, nätövervaknings- och beredskapsavgifter på totalt 57,5 kronor per år (källa: Elsäkerhetsverket). Om du vill veta mer om energiskatten på el i Sverige hänvisar vi dig till Skatteverket.

Effektpriser   Effekttariffer

Dina behov - Vår drivkraft

© 2011 – 2023 Vallebygdens. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB
chevron-downarrow-right