Nätavgifter

Nätavgiften används för underhåll och utbyggnad av elnätet. Man kan se det som en avgift för själva transporten av elen fram till huset. Avgifterna är på årsbasis och fördelas över 12 månader.

Nätavgifter fr.o.m 2023-02-01

SäkringsavgiftFast avg exkl.momsFast avg inkl.momsTaxa
Läg 16A227028370100
16A450056250101
20A590073750102
25A680085000103
35A8000100000104
50A9200115000105
63A11800147500106
80A12700158750107
100A16000200000108
125A20000250000109
160A25000312500110
200A31000387500111

Dina elkostnader består av tre delar:

  • Kostnaden för den el du använder, som du betalar till ditt elhandelsföretag.
  • Kostnad för transport av elen till hemmet, som betalas till elnätsföretaget.
  • Kostnad för skatter och avgifter till staten se närmare förklaring här nedan.

Skatterna består av energiskatt på el som för de flesta i Sverige är på 39,20 öre/kWh fr.om 2023-01-01. Dessutom moms med 25 procent som läggs på summan av kostnaden för el, transport av el och energiskatt på el. Moms betalas både till elhandelsföretagen och till elnätsföretagen.

Moms på energiskatten på el ligger på elnätsföretagets faktura.

Utöver fasta avgiften tillkommer en rörlig/ förbruknings avgift på 26 öre/kWh exkl. moms.

Avgifter till staten består av elsäkerhets-, nätövervaknings- och beredskapsavgifter på totalt 57,5 kronor per år (källa: Elsäkerhetsverket). Om du vill veta mer om energiskatten på el i Sverige hänvisar vi dig till Skatteverket.

Effektpriser   Effekttariffer

Dina behov - Vår drivkraft

© 2011 – 2023 Vallebygdens. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB
chevron-downarrow-right