Vallebygdens solcells-paneler

På taket av Vallebygdens kontor i Axvall arbetar 27 stycken solcellspaneler på totalt ca 5 kW. Dessa producerar under soliga dagar upp till 40 kWh och totalt under ett år produceras ca 5000 kWh. Denna el täcker omkring 15% av fastighetens totala årsförbrukning.

Om produktionen av el under vissa perioder är högre än förbrukningen för fastigheten, matas överskottet ut på nätet.

Solcellerna installerades under sommaren 2011 och tanken är att utvärdera och skaffa oss kunskap för att kunna möta våra medlemmars/kunders frågor.

Inköpskostnaden av solcellerna var ca 100 000 kr och med tidigare nämnda årsproduktion och ett beräknat elpris på 50 öre/kWh, så skulle anläggningen betala sig på ca 40 år utan statligt stöd.

Dina behov - Vår drivkraft

© 2011 – 2023 Vallebygdens. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB
chevron-downarrow-right