Solcellsparken Notabron

Under 2019 lät Vallebygdens Energi ek.för. uppföra en solcellspark för att producera energi för att täcka överföringsförluster i det egna nätet, s.k. nätförluster.

Parken har en geografisk yta på ungefär 18 000 kvadratmeter där 12 000 kvadratmeter nyttjas i dagsläget och det övriga utrymmet är tänkt till eventuell framtida expansion av parken. Själva solpanelsytan är i dagsläget ungefär 5500 kvadratmeter.

Parken är uppförd med ett lågbyggande markmonteringssystem som förankrats i marken med 45 cm långa markskruv samt barlast i betong. Solpanelerna är självbärande så monteringssystemet består egentligen bara av "fötter". Detta innebär att vid en framtida avveckling av parken blir det mindre metallskrot och inga nedgjutna fundament, vilket gör att marken på ett enkelt sätt går att återställa till åkermark.

Anläggningen utgörs av 3461 individuella solpaneler fördelade på 162 "strängar" som i sin tur är fördelade på 9 st ABB PVS-100 växelriktare. Den totala effekten på växelströmsidan är 900 kW med en beräknad årsproduktion på ca: 900 000 kW/h. Den installerade effekten på själva solcellerna är ungefär 970 kW.

Anläggningen skyddas mot vilt och obehöriga av ett elektriskt viltstängsel med ett tyst larm.

Klicka på länken nedan för att följa våran produktion.

https://easyview.auroravision.net/easyview/index.html?entityId=19545823

Dina behov - Vår drivkraft

© 2011 – 2023 Vallebygdens. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB
chevron-downarrow-right