Elräkningen

Elnät = nätkostnad/energiöverförningskostnad:
är monopolstyrt, du som kund kan ej påverka genom att tex byta elleverantör

Elhandel = Energi = Din elförbrukning:
Som elkonsument är det denna post du kan påverka genom att välja elleverantör. Obs att i priset ingår elcertifikat som staten bestämmer priset på.

VA = Vatten  = De kunder som har VA preliminärdebiteras varje månad och en gång per kvartal läses mätaren av. Personal från Vallebygdens åker runt i privatbil och samlar upp mätvärden.