Elnät

Detta gör vi :

Elnätsarbeten 0,4 - 20 kv

Beredning - Besiktning - Underhåll - Projekt

Optoarbeten
Projektering - Dokumentation - Blåsning av kabel - Svetsning - Mätning - GPS inmätning - Felsökning och reparation

Grävmaskinsarbeten
Utför förläggning av jordvärme, vatten, opto, mm - Tryckning av rör under väg

Vallebygdens elnätsdata

Nätet är ett typiskt landsbygdsnät med i medeltal 180 m mellan abonnenter/mätpunkter. Tack vare att så stor del av nätet är nedgrävt har vi låga avbrottskostnader. Nätet består av :

175 km högspännningsnät varav 123 km är nergrävt.
304 km lågspänningsnät varav 292 km är nergrävt.
161 st nätstationer på mark och 54 st på stolp.
218 st transformatorer
619 st kabelskåp
Kunderna matas från 3 inmatnings-punkter varav en ägs av Vallebygdens.
Totalt finns det 2645 abonnemang   i Vallebygdens nät plus 99 stycken mikroproducenter.

 

 

Dina behov - Vår drivkraft

© 2011 – 2023 Vallebygdens. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB
chevron-downarrow-right