Elprisstödet

31 oktober 2022

Alla elanvändare med eget elnätsavtal i södra Sverige kommer att få stöd för att hantera onormalt höga elpriser enligt ett förslag från regeringen. Med södra Sverige avses elområde SE3 och SE4.
Hur mycket just du får i stöd beror på  din elförbrukning under en bestämd tolvmånadersperiod. I ditt elområde SE3 blir stödet 50 öre/förbrukad kWh.

Formerna och tidpunkten för när du kan få ut stödet är inte klart. Svenska kraftnät har vänt sig till regeringen för hantering av utbetalningen.

SE3: 0,5 kronor x din elförbrukning i kWh under oktober 2021-september 2022
SE1 och SE2: Stöd utgår inte eftersom medelpriset har inte nått upp till det nationella referenspriset
På din elnätsfaktura kan du se vad din elförbrukning har varit för varje månad alternativt via funktioner som ”Mina sidor” hos ditt elnätsföretag.

Utbetalning av stödet

Svenska Kraftnät kan ännu inte säga exakt när eller hur du kommer att få stödet då det inte är klart. Tid för utbetalning beror på flera olika faktorer.

Eftersom vi inte själv har förutsättningar att administrera utbetalning så har Svenska kraftnät vänt sig till regeringen om hantering av utbetalningen.

Mer information om vem som betalar ut stödet till dig som elanvändare kommer när regeringen fattat beslut i frågan.

Dina behov - Vår drivkraft

© 2011 – 2024 Vallebygdens. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB
chevron-downarrow-right