2022-11-02

2 november 2022

Stenum:

Vi är klara till ca 70% i projektet, både sett utifrån ”grävd sträcka” och antalet anslutna hushåll. Vi har av olika anledningar haft ett längre uppehåll i projektet men är sedan några veckor åter igång. Särskild information har gått ut till dem som berörts av detta.

Vi kan glädjande konstatera att vi haft 0 st ”uppstartsproblem”! Det enda vi ändrat på i ert projekt, gentemot tidigare, är att vi erbjuder er att använda våra upphandlade grävare, detta har inneburit att vi snabbare fått er kunder inkopplade på nätet, vilket gör att vi snabbare får upp flödena i näten. Så vi sluter oss till att detta var en bra lösning och ämnar fortsätta med den.

Bolum/Bjällum och ”Falköpings Avlopp”:

I detta kommande projekt har ganska mycket hänt även om ni som bor i trakten inte märkt någonting, vi jobbar på för fullt men ännu så länge ”bakom kulisserna”. Glädjande nog så fanns ett stort intresse i stora delar av området så det ser bra ut. Vi har dock tvingats knoppa av ett fåtal hus ”utmed Häggumsvägen”, där blev intresset alltför dåligt och då väljer vi att avstå. Vi vill inte ansluta fastigheter där vi på förhand kan se att dricksvattenkvalitén riskerar att bli påverkad (för låg omsättning i ledningen) och där avloppet riskerar att sedimentera i ledningarna (för låg omsättning). Möjligen återkommer vi längre fram i tiden, när de enskilda avlopp som gjordes för ett antal år sedan spelat ut sin roll, vad vi förstår har det redan gått ett tiotal år för många.

Vad är det då som hänt? Jo, vi visste från början att vi skulle lägga ny avloppsledning åt Falköpings kommun, ända fram till Broddetorp, det som tillkommit är att det också ska läggas en ny vattenledning till Broddetorp, ungefär ifrån ”Sveas kiosk”. Vi pratar om förhållandevis stora dimensioner på båda dessa ledningar så det krävs ganska mycket planering. Detta har såklart påverkat en hel del och berör både markägare, dispensansökningar Länsstyrelsen, borrningar under vägar som berör Trafikverket mm mm. Vi är mitt i det arbetet nu och ska återkomma till markägarna inom kort.

Vi håller dock löftet att starta ”efter växtsäsong”, åtminstone med förberedande arbeten såsom borrningar under vägar och svetsning av Falköpings grova ledningar. Starten sker som vi sa från början, vid Nolbreagården 2 i Bjällum (nere vid sjön/gamla järnvägen), och vi börjar svetsa i november (rören kom i förrgår).

Vad gäller er boende och tillgång till VA näten så får merarbetet självklart inverkan på när ni kan koppla på er, vi har idag dock ingen ny tidplan eller exakt uppfattning kring när. Vi är helt beroende på när vi får svar på våra tillstånd, dispenser och hur markägarna har odlat och tänkt sig nästa säsong. Vi har dock sett att med utökningen av projektet så får vi en positiv påverkan för de totala kostnaderna, inga jätteskillnader, men det pekar i vart fall åt rätt håll och den chansen vill vi ta, för er skull. I nuläget känns det som pengarna är mer viktiga än för några år sedan.

Nästa aktivitet för er boende är ett stormöte som är helt inriktat på vad som händer i era egna trädgårdar och hur det arbetet ska genomföras, vi siktar på att ha det i slutet av vintern, innan ert ”vårarbete” kommer igång. Kallelse kommer senare.

Lerdala VA:

Stormöte med ett femtiotal fastighetsägare hölls 25/10 på Flämslätt, nu pågår vidare utredningar och en tid för de boende att anmäla sig till projektet som är tänkt, (om det blir av) att genomföras efter de två ovan nämnda.

Med vänlig hälsning Vallebygdens Energi via Richard Löfving.

Dina behov - Vår drivkraft

© 2011 – 2023 Vallebygdens. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB
chevron-downarrow-right