Strömavbrott

Kategorier: Nyheter.

2022-10-27 Torsdag

Klockan  10.07 : Just nu är det strömavbrott i  Eggby,  Öglunda och  Flämslätt pga avgrävd kabel. Omkoppling pågår.

Klockan 10.33 Kvarvarande avbrott åtgärdas under dagen, flera kablar avgrävda.

Klockan 13.22 Nu ska alla fått tillbaka strömmen.