Byte av fakturautställare och information om avbrottsersättning och skadestånd

3 oktober 2023

Information från Vallebygdens Elhandel AB

Vi byter fakturautställare – Du behöver inte göra någonting

Din faktura från Vallebygdens kommer från och med oktober 2023, att ställas ut av Vallebygdens Elhandel AB. Anledningen är förändringar i lagar och förordningar avseende företag med elnätsverksamhet. Förändringen ska inte påverka dig som kund och du behöver inte göra något.

Mer om byte av fakturautställare

Avbrottsersättning och skadestånd

För att avbrottsersättning ska betalas ut måste avbrottet vara sammanhängande i minst 12 timmar. Ett avbrott anses har upphört om elen fungerat oavbrutet under minst två sammanhängande timmar. Ni kan också vara berättigad till skadestånd oberoende av elavbrottets längd, skadeståndet omfattar då ersättning för utgifter och inkomstbortfall samt annan förlust på grund av avbrottet.  Läs mer om detta på vår hemsida!

Mer om ersättningar

Dina behov - Vår drivkraft

© 2011 – 2024 Vallebygdens. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB
chevron-downarrow-right