2017-09-28

28 september 2017

Pilotprojekt Istrum:

Projektet är nu i princip helt klart, det som kvarstår är:

  • Lantmäteriförrättning (Ledningsrätt), processen är påbörjad och bör vara slutförd kring årsskiftet. Vi äger inte hela processen själva utan är beroende av Lantmäteriets tidplan och tillgänglighet.
  • Slutreglering med alla deltagande fastigheter, här väntar vi på Jordbruksverkets slutliga besked kring bredbandsbidraget.

Vi har helt övergått i en driftsfas där Skara Energi sköter tillsyn och utryckningar på icke arbetstid.  Vanliga vardagar, på Vallebygdens kontorstider ska all felanmälan gå tid. Om en tid kommer ni få ut information kring vad man gör när man har problem.

Det som gläder oss är att driften har gått bra, så här långt, vi behöver dock ha mer drifttid för att konstatera om allt funkar som vi vill. Vi har problem med att en del av er inte lämnat i ”Klarrapporten”, vi har alltså ingen hundraprocentig koll på om alla verkligen kopplat på sig, ni som är färdiga, lämna in blanketten är ni snälla!

Storekullen:

Projektet i princip slutfört, kvar är:

  • Lantmäteriförrättning
  • Slutreglering med markägare
  • Slutreglering med deltagande fastigheter
  • Larminstallation i pumphuset

Skålltorp:

Som Storekullen

Hålltorp:

Grävstart inom kort, mitten av oktober?

Norra Lundby:

För er som hänger med i tidningarna (FT och SkLT) så har ni kunnat läsa om att Broddetorps avlopp (Falköpings kommun), kanske ska anslutas till Skara Energis nät. Detta skulle i så fall bli möjligt i och med Vallebygdens Norra Lundbyprojekt. Detta är en sak som vi ser som mycket intressant och idén är väckt av Thomas Karlsson. Vi vill låta kommunerna (Falköping-Skara) förhandla färdigt och att nödvändiga beslut tas, innan vi börjar gräva i Norra Lundby. För er som ska delta i projektet så spelar detta ingen egentlig roll mer än att det, rätt skött, skulle kunna påverka projektets kostnader i rätt riktning.

Förutom det som nämndes ovan förekommer diskussioner om annat som också skulle kunna utföras av Vallebygdens, inom projektets ramar, vi vill också låta dessa beslut tas.

Markägarförhandlingar är ändå påbörjade, vi vet ju att vi ska gräva, allt arbete behöver alltså inte stå still i avvaktan på besluten. Bredbandsbidrag är också sökt, besked saknas vilket troligen beror på att pengarna för stunden ”är slut”.

Öglunda:

Lite som Norra Lundby, det finns vissa beslut vi vill invänta, även om dessa är små i sammanhanget.

Stenum:

Diskussioner har nu inletts med ett antal fastighetsägare, en liten bit av slangarna har också förlagts, i samband med ombyggnad av elnätet. Att samförlägga är ett sätt att hålla nere kostnaderna, det gynnar både Vallebygdens som förening och fastighetsägarna, i det långa loppet. Något helhetsgrepp har inte tagits, detta får göras senare.

Projektledare Richard Löfving   richard@richardlofvin

Dina behov - Vår drivkraft

© 2011 – 2023 Vallebygdens. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB
chevron-downarrow-right