2018-03-01

1 mars 2018

Vallebygdens fortsätter sitt byggande av de gemensamma projekten för Vatten-Avlopp-Bredband, för ett par veckor sedan färdigställdes stamnätet för projektet ”Hålltorp”. Några av de boende har redan hunnit få Vatten-Avlopp inkopplat, andra har på grund av tjäle och snö varit tvungna att vänta lite. I runda slängar så har nu 160 fastigheter, fördelade på 4 projekt, fått möjlighet att ansluta sig. Vi kastar oss utan att vänta vidare in i projektet Norra Lundby-Tranum.

Norra Lundby-Tranum

Det har varit en lite längre resa att sy ihop alla olika delar än vad vi haft i tidigare projekt, det är flera parter inblandade och det har tagit sin tid att få till allt. Ni som bor i trakten fick denna och mer djuplodande information på ett stormöte den 5 mars, mötet var välbesökt vilket var roligt att se.

Grävstart är satt till den 19/3 och då börjar vi med etappen ”Tranum”.

Undertecknad utlovade information kring några uppkomna frågor på stormötet, den kommer, men dröjer till in i april då några fastighetsägare fortfarande inte skickat in sin utlovade anmälan.

Öglunda :

Är nästa projekt för oss att ta tag i, vi vet att ni väntar och vi gör vad vi kan för att ta oss framåt så att ni också får hjälp. Vi har sagt det förut och budskapet är detsamma, vi vill ha ordning och reda i projekten och då klarar vi inte att driva hur många projekt som helst, samtidigt. Vi vet att just nu är det viktiga för er att vi kommer igång, när projektet är klart är det vad det kostade som är det viktigaste, det är också efter det ekonomiska resultatet vi kommer bli bedömda. Vi måste då välja att försöka ha ordning och reda och ligga på en belastning som gör att vi gör ett bra jobb åt er, och att vi klarar att hålla i pengarna.

Stenum:

Ett stormöte hölls i februari och det var också välbesökt. Här pågår nu en intresseanmälan för att utröna intresset kring VA (trakten är redan fibersatt).

Övriga projekt:

Information kommer senare.

Drift och funktion:

Allteftersom vi färdigställer våra projekt så uppstår givetvis också driftproblem. Som nämndes ovan så har ca 160 fastigheter anslutits (eller är på väg att göra det). 160 ”fastighetsbeteckningar” innebär dock fler avloppspumpar, en del har ju flera pumpstationer, dessutom finns också lite centrala pumpstationer, så verkligheten är att vi har uppemot 200 pumpar igång. Med tanke på det tycker vi fortfarande att vi har förhållandevis få problem, det som ändå uppstått listas nedan:

1.       Inkommande vatten har frusit

2.       Avloppspumpstationen har frusit

3.       Stopp i självfallsledningen

4.       Fabrikationsfel på avloppspump

5.       Strömavbrott till centralt pumphus vatten

6.       Oklara fel

Felen ovan är satta i fallande ordning, som vi upplevt det.

1.       Inkommande vatten frusit: Vi har haft en vinter där vi i ett par dagar hade väldigt kallt i kombination med bitande nordanvind. Flera av er fick då isproppar på vattnet. Det var uteslutande inne på tomterna och av det kan man nog lära sig att det är viktigt att skydda ledningarna hela vägen in i husen. En slang som kommer upp i torpargrunden, oisolerad, blir väldigt utsatt när vinden driver in kylan under husen.

2.       Avloppspumpstationen har frusit: Samma orsak som ovan (vädret). På avloppssidan är det ”svanhalsen” på själva pumpmotorn som är känslig. Man måste helt enkelt ha isolerskivan ilagd och nedtryckt så långt det går ner mot ”svanhalsen”. Isolerskivan fanns med i stationen när den levererades till er. Återigen, alla de felen har uppstått inne på era tomter.

3.       Stopp i självfallsledningen: Ett fel som inte beror på stamnäten. Om inte avloppsvattnet kommer fram till pumpstationen så kan det heller inte pumpas iväg.

4.       Fabrikationsfel: Vi har fått ett ”måndagsexemplar”, denna har åtgärdats.

5.       Strömavbrott till centralt pumphus vatten: Har hänt vid ett par tillfällen vilket då visar sig i att ni har sämre inkommande vattentryck. Vallebygdens har generellt få strömavbrott, men ibland händer det. Alla de centrala stationer vi bygger kommer ligga inom Vallebygdens koncessionsområde, det är alltså alltid vi själva som äger problemet.

6.       Oklara fel: Några stycken lite oförklarliga fel som har orsakat att ett ”elektroniskt motorskydd” löst ut inne i avloppspumpstationens automatik-låda. Enligt tillverkaren är det troliga felet att pumpstationen, när den startar, har felaktig spänning till sig, mest troligen att en huvudsäkring gått sönder eller att man i samma ögonblick som pumpen vill starta, också startar något som drar mycket ström, exempelvis en byggsåg, kapsåg eller större kompressor.

Richard Löfving, projektledare

Dina behov - Vår drivkraft

© 2011 – 2024 Vallebygdens. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB
chevron-downarrow-right