2020-12-22

22 december 2020

Gäller samtliga VA kunder:
Sedan månadsskiftet okt/nov har Vallebygdens tagit över hela driften av de egna näten. Förut hade vi hjälp av Skara Energi att ta emot felanmälningar kväll/natt/helg. Det är nu meningen att ni ska göra på samma felanmälans nummer som för El, 031 334 11 11. Detta kommer framgå på fakturorna framöver. Tänk på att ni har ett eget ansvar att undersöka vissa saker innan ni kan felanmäla Vatten/Avlopp:
• Finns det ström till pumpen?
• Ligger felet före eller efter avloppspumpen (ni kanske har stopp i avloppsledningen ut till pumpen)?
Det är två enkla åtgärder man ska göra själv, innan man eskalerar det till jouren.
Vi har också tagit ett mer helhetsgrepp över skötseln av VA näten. Vi har som mål att sköta dem så väl att driftsproblemen blir så få som möjligt.

Öglunda:
Vi har haft några intensiva veckor i Slättängsområdet under miserabla väderförhållanden, vi vet att vägarna är under all kritik och gör vad vi kan för att de ska vara farbara under julhelgerna, vi ber om stort överseende med detta.
Trots detta och trots att det är väldigt trångt i området så har det gått ganska bra för oss, vi tackar alla som finns i området för all hjälp och er positiva inställning.
Vi driftsätter allt eftersom och direkt efter julhelgerna är det Vitsippe, Blåsippe, Gullvive, Viol och Konvaljvägens tur. Ni får ett meddelande via mail när ni har ok att koppla på er.
Nypåkopplade i Slättäng kommer också märka det som man sett i övriga etapper, det är ganska mycket luft i vattnet och det gör att detta ser ut lite som lättmjölk när man tappar upp det i ett glas. Det är inget farligt och det försvinner efter en kort stund. De först påkopplade kommer att märka det men det försvinner allteftersom man spolar och fler ansluter.

Stenum:
Här har nu Kontrakt gått ut till alla som vill delta i projektet, vi har inte bara skickat ut till de som visat intresse förut utan till alla som bor i det tänkta arbetsområdet. Slutliga svar från er boende ska vara inne i slutet av januari, därefter ser vi bättre hur projektet ser ut. För er som är markägare i området och blir berörda av grävningarna så hör jag av mig under vintern.

God Jul och Gott Nytt År
Med vänlig hälsning Vallebygdens Energi via Richard Löfving.

Föregående:
Nästa:

Dina behov - Vår drivkraft

© 2011 – 2023 Vallebygdens. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB
chevron-downarrow-right