2021-11-21

23 november 2021

Öglunda:

Projektet är slutfört, kvar att göra är att utfärda Ledningsrätt, det pågår i skrivande stund. Vi har också att ”slutföra ekonomin”, då handlar det i första hand om att redovisa allt för bredbandsbidraget, och få svar från Jordbruksverket/Länsstyrelsen. Det finns tyvärr ingen prognos för när det kan vara klart. Ni får veta, när vi får veta.

Stenum:

Grävstart har skett och det har den första tiden gått bra för oss, visserligen blött men det är ganska lättgrävt utmed kanalen som går mot Tubbetorp. Vi har för avsikt att ta oss till Kyrkön och där göra ett etappavslut, de kunder som bor från Kyrkön och norrut (Korpelund, Harbacken-Åsenstorp), kommer sedan få ok för inkoppling, vi återkommer till er när det är dags.

Bolum/Bjällum och ”Falköpings Avlopp”:

Informationsmöte hölls under vecka 46, två kvällar, i Broddetorps skola. Det var ganska högt deltagande och många bra frågor och funderingar som framkom. Den PowerPoint som visades finns nu på Vallebygdens hemsida, det är ganska mycket text i den, så den som inte var på mötet bör kunna läsa sig till det mesta.

Ni som bor i området har nu till 25/1-2022 på er att bestämma om ni ska delta eller inte. Direkt därefter måste vi gå vidare med ”tillståndsprocessen” för att målet med grävstart hösten -22, ska fungera. Lycka till med era beslut.

Gäller samtliga VA kunder (detta stycke har vi haft med tidigare men väljer att lägga upp den igen):

Sedan månadsskiftet okt/nov-2020 har Vallebygdens tagit över hela driften av de egna näten. Förut hade vi hjälp av Skara Energi att ta emot felanmälningar kväll/natt/helg. Det är nu meningen att ni ska göra detta på samma ”felanmälans-nummer” som för El, 031 334 11 11. Detta kommer framgå på fakturorna framöver. Tänk på att ni har ett eget ansvar att undersöka vissa saker innan ni kan felanmäla Vatten/Avlopp:

  • Finns det ström till pumpen?
  • Ligger felet före eller efter avloppspumpen (ni kanske har stopp i avloppsledningen ut till pumpen)?

Det är två enkla åtgärder man ska göra själv, innan man eskalerar det till jouren.

Vi har också tagit ett mer helhetsgrepp över skötseln av VA näten. Vi har som mål att sköta dem så väl att driftsproblemen blir så få som möjligt.

Dina behov - Vår drivkraft

© 2011 – 2024 Vallebygdens. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB
chevron-downarrow-right