December 2015

16 december 2015

2015-12-16
Uppdatering av pilotprojektet Istrum:
Arbetet med att fastställa grävsträckan fortgår, den stam som löper från Eggby och till Blommedalen (norra stammen) är i princip färdigförhandlad med markägarna, även om detaljer återstår och påskrifter kvarstår. Arbetet går vidare på västra stammen (mot och genom Istrums by, vidare mot Ölanda m fl). Vi tror och hoppas på samma positiva signaler som på norra stammen, inget tyder på något annat.
Provgrävningar har genomförts utmed norra stammen, för att utröna förekomsten av berg, vi har inte kunnat hitta såna hinder och därmed minskar osäkerhetsfaktorn i projektet.
Ansökningar till Trafikverket är inlämnad, för vägundergångar, ansökan till Länsstyrelsen angående vattenpassager, fornminnen och en mängd naturvärden lämnas in före jul.
Utredning kring vattenmätare och avläsningsrutiner har också kommit en bra bit och det ser ut som en bra lösning till förhållandevis låga kostnader. Mer om detta på stormötena i januari/februari.
Övriga projekt:
Gäller samtliga projekt nedan:
De mötesdatum som presenterades i oktober (se kalendariet för oktober) ligger fortfarande kvar, ännu har ingen bister vinter anlänt och vi kan väl hoppas att den heller inte dyker upp framöver.
Status:
• Öglunda: Samgrävningen med Istrumsprojektet är nu klarlagd. Öglundas dricksvatten hämtas också vid pumphuset i Eggby, precis som för Istrumprojektet, avloppsanslutningen blir däremot sydost om Eggby. Samgrävningen och besparingen kommer därmed bestå av bara vattendelen, men det är inte illa det.
 
• Norra Lundby: Inget nytt, se datum för möte, under månad oktober i kalendariet. 

• Storekullen: Inget nytt, se datum för möte, under månad oktober i kalendariet.
 
• Överbo: Besked från Trafikverket angående undergång väg 49 har kommit, det kommer gå att passera under vägen om man håller sig på ”Skövde sidan” av de två busshållplatserna vid Överbo, vilket också var tänkt. Den ombyggnad av 49:an som ska ske, verkar bara sträcka sig fram till busshållplatserna. Inget nytt i övrigt, se datum för möte, under månad oktober i kalendariet.

• Stenum: Inget nytt. Möte ej planerat.

• Hålltorp: Besked från Trafikverket angående undergång väg 49 har kommit, det kommer gå att passera under vägen om man håller sig på ”Skövde sidan” av de två busshållplatserna vid Överbo, vilket också var tänkt. Den ombyggnad av 49:an som ska ske, verkar bara sträcka sig fram till busshållplatserna Träff med några markägare inplanerad och utförd, bara positiva signaler. Inget nytt i övrigt, se datum för möte, under månad oktober i kalendariet.
 
Vi som jobbar med projektet ber att få önska en God Jul och ett Gott Nytt År.
Richard Löfving, Projektledare
richard@richardlofving.se

Föregående:

Dina behov - Vår drivkraft

© 2011 – 2023 Vallebygdens. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB
chevron-downarrow-right