November 2015

10 november 2015

2015-11-10

 

Uppdatering av pilotprojektet Istrum:

Ytterligare medlem har tillkommit och just nu är det 99 anmälda fastighetsbeteckningar, nr 100 och 101 är troligen också på väg, dessa är under försäljning och ny ägare får ta beslut. Mäklare har dock säkerställt att få använda kommande V-A-B nätet som försäljningsargument, något som anses positivt för att höja värdet vid en försäljning.

Vid en genomräkning av antalet hus inom Istrumsprojektets upptagningsområde, kan man se att det bara är ca 20 hus som avstår att delta, av dessa är det stora flertalet fritidshus. Som vi skrev ovan är det 99 fastighetsbeteckningar anmälda, antalet hus som kommer få V-A-B genom projektet är dock ca. 125, vi har alltså en anslutningsgrad på ca 85 %, vilket får anses som mycket bra, räknar man bara fastboende så blir anslutningsgraden ca 95%.

Projektet har nu gått in i fasen att förhandla med markägare för att få fram ledningarna i området, det är generellt en mycket positiv anda där markägarna är tillmötesgående och har värdefulla tips och lösningar på problem, vi hoppas det ska genomsyra hela arbetet.

Provgrävningar kommer att ske på valda platser inom ett par veckor, för att utröna eventuell förekomst av berg.

Nedgrävning av ”visningsanläggning” för avlopp kommer att ske hos Istrums SK inom kort, funktion och utförande kommer att visas på de möten vi skrev om förra gången. Platsen kommer att hägnas in så att ingen skadar sig. Det är hos Istrum vi ska hålla de möten som är inplanerade enligt förra informationen (ligger under oktober månads information).

Övriga projekt:

Gäller samtliga projekt nedan:

En intressant artikel angående kopparnäten (de befintliga telefonnäten) fanns att läsa i Falköpings Tidning den 6/11, nu är Telia helt tydliga med att skrotningen av dessa kommer att ske i Skaraborg de närmsta åren. För er som är tveksamma just till fiberanslutningen är artikeln väldigt intressant.

Status:

  • Öglunda: Uppdatering av anmälda fastigheter ska ske, karta ska renritas. Projektets anslutningspunkter mot Skara Energi har nu beslutats till att bli, för vatten: Vid återvinningsstationen i Eggby, för avlopp: Sydost om Eggby. Viss samgrävning kommer att ske ihop med Istrum etapp 1 vad gäller vatten.

 

  • Norra Lundby: Informationsmöte mellan arbetsgruppen och Vallebygdens ska hållas inom kort.

 

  • Storekullen: Vallebygdens får hjälp av boende för att ingen ska ha missats vid intresseanmälan.

 

  • Överbo: Väntar på besked från Trafikverket angående undergång väg 49.

 

  • Stenum: Inget nytt.

 

  • Hålltorp: Väntar på besked från Trafikverket. Träff med några markägare inplanerad.

 

Richard Löfving, Projektledare

richard@richardlofving.se

 

Föregående:

Dina behov - Vår drivkraft

© 2011 – 2024 Vallebygdens. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB
chevron-downarrow-right