Oktober 2015

25 oktober 2015

2015-10-25

Nu börjar informationen bli viktig, så till vida att datum och tider för möten mm publiceras, Vallebygdens vill spara pengar och tid genom att nyttja hemsidan, vi ber er alla att förmedla detta budskap till grannar och vänner:

vallebygdens.hemsida.eu

 

Uppdatering av pilotprojektet Istrum:

Arbetet fortskrider och närmast ligger att fastställa schaktsträckan med först Länsstyrelsen och Trafikverket, sedan Markägarna/Vägsamfälligheter m fl. Det är först då vi nått igenom dessa instanser vi kan titta på era tomter, vart anslutningarna ska ligga. Mer om det i tidplanen nedan.

Ny kalkylsiffra är inte framtagen, vi nöjer oss med att konstatera att det ser ljust ut och att det finns gott hopp om ett bra projekt, några bitar är kvar att jobba på.

För er som bott i trakten länge så vet ni att frågan kring en vattenledning mellan Eggby och Lerdala varit på tal, flera gånger. Det verkar nu som alla inblandade är överens om att förverkliga detta i samband med Vallebygdens ”Istrum-projekt”, det finns egentligen bara fördelar med detta, både för er boende och de båda kommunerna, Skara-Skövde, och kanske inte minst de som bor i Lerdala.

Om kontraktet blir påskrivet ska förläggningen av denna grova vattenstam utföras som en samgrävning med Istrums-projektets Vatten-Avlopp-Bredband. Lerdalas vattenstam blir dock en helt egen ledning, en lösning vi tror mest på.

Era första fakturor har också gått ut, denna är till för att knyta er till projektet så att vi nu när vi sätter saker på pränt, vet vilka som ska vara med. Som exempel så vill vi med myndigheterna och markägarna förhandla fram en grävsträcka som alla kan acceptera, då måste vi självklart veta vilka fastigheter vi måste nå.

Frågor kring autogiro har uppkommit, vi tror att det är bäst att de 4-5 fakturor som hör ihop med projektets genomförande, körs utan autogiro, däremot när fast och rörlig avgift för förbrukningen börjar rulla, så är det smartast att köra autogiro, mer om det senare.

 

Tidplan istrum-projektet:

Hösten-15: Fortsatt arbete med att bereda projektet.

Vintern 15-16: Vi har som mål att handla upp och om möjligt, starta projektet.

Lördag 30/1 kl 9.30: Stormöte angående:

 • Projektpresentation
 • Karta och ny kalkyl
 • Arbeten på egna tomten (huvuddelen av mötet):
  • Hur och med vilket material ansluts nytt vatten?
  • Hur placeras och monteras vattenmätare.
  • Hur och med vilket material ansluts nytt avlopp?
  • Hur kopplar jag mitt gamla avlopp till den nya pumpstationen?
  • Hur fungerar den nya pumpstationen? En visningsstation har grävts ner och ni får se hur den funkar.
  • Hur och vart ska fibern in i huset?
  • Vad ska ni tänka på inför hembesöken?
  • Vem kan hjälpa mig på min tomt (”hementreprenörer”)

Platsen blir Boulehallen i Istrum och det kommer finnas kaffe och fralla. Visningsstationen finns givetvis utomhus och en stund kommer vi att behöva vara ute för att titta på den, ni får helt enkelt klä efter rådande väderlek.

Skulle vädret spela oss ett spratt så kan mötet behöva flyttas, följ med på hemsidan där vi uppdaterar er.

 

Med start V7 kommer vi genomföra 98 hembesök, vad vi ska titta på vet ni efter stormötet 30/1. Vi ber än en gång om att ni försöker hålla de tider ni får er tilldelade, det blir en grannlaga uppgift att få ihop det om några vill byta. Vi kommer troligen behöva 2 veckor för att genomföra alla besök. Vi vet att några av er bor långt bort och även utomlands, med er får vi kommunicera på annat sätt.

Skulle vädret vara helt fel (för mycket snö/för kallt etc) så får vi skjuta på det hela, följ med på hemsidan.

 

16/3 ”Hementreprenörsdag”, all den info som ni fick på stormötet 30/1 ger vi nu till ett antal påtänkta hementreprenörer. De får samma förevisning av avloppspumpstationen och vilket material de måste använda för anslutningarna av vatten-avlopp-fiber, som ni boende fick. Efter denna information ställs en lista samman som vi delger er på vår hemsida. Ni kan sedan fritt välja, och förhandla, med entreprenörerna. Har ni en önskan om att vi ska bjuda in några specifika entreprenörer (Grävare-Elektriker-Rörfirmor) meddela oss så ordnar vi det. Mitten på mars kanske ni tycker är sent, ni vill kanske boka upp firmor tidigare, det kan ni självklart göra, se bara till att de kommer med den 16/3. Att vi har det i mars hänger också ihop med årstiden, vi ska vara ute i princip hela tiden och det finns lite bättre förutsättningar att klara det i mars.

 

 

Övriga projekt:

Gäller samtliga projekt nedan:

De mötesdatum som framgår nedan är framskjutna (vi hoppades att ha dem under hösten), enbart av den anledningen att Vallebygdens ska få lägga all kraft på att starta pilotprojektet Istrum. Vi hoppas ni kommer märka att på era möten så har vi väldigt många svar, svar vi fått genom att ha tagit oss ett gott stycke i Istrumprojektet. Vi har redan nått långt i ”regelverk-kostnadsfördelning-genomförande av projekt”, och ännu bättre ska vi ha lyckats till i februari.

Samtliga datum nedan kan i nödfall behöva ändras, följ med på hemsidan!

 

Status:

 • Öglunda:23/2 Stormöte, det vi kallar ”Definitivanmälansmöte”. Exakt tidpunkt/plats kommer senare.
  • Genomgång av Intresseanmälda och presentation av en tänkt karta.
  • Projektpresentation som det kan tänkas bli.
  • Kalkyl och genomgång av kostnader
  • Definitivanmälan

16/3 (på kvällen): Visning av den provanläggning som finns vid Istrums boulehall. Datumet är preliminärt! Vi vill utnyttja det faktum att vi samma dag har information till hementreprenörerna för Istrum-projektet, rätt folk finns ju ändå på plats.

 

 • Norra Lundby:25/2 Stormöte, det vi kallar ”Definitivanmälansmöte”. Exakt tidpunkt/plats kommer senare.
  • Genomgång av Intresseanmälda och presentation av en tänkt karta.
  • Projektpresentation som det kan tänkas bli.
  • Kalkyl och genomgång av kostnader
  • Definitivanmälan

XX/X : Visning av provanläggning Avlopp. Datumet är ej satt!

 

 

 • Storekullen:16/2 Stormöte, det vi kallar ”Definitivanmälansmöte”. Exakt tidpunkt/plats kommer senare.
  • Genomgång av Intresseanmälda och presentation av en tänkt karta.
  • Projektpresentation som det kan tänkas bli.
  • Kalkyl och genomgång av kostnader
  • Definitivanmälan

 

XX/X : Visning av provanläggning Avlopp. Datumet är ej satt!

 

 • Överbo:17/2 Stormöte, det vi kallar ”Definitivanmälansmöte”. Exakt tidpunkt/plats kommer senare.
  • Genomgång av Intresseanmälda och presentation av en tänkt karta.
  • Projektpresentation som det kan tänkas bli.
  • Kalkyl och genomgång av kostnader
  • Definitivanmälan

 

XX/X : Visning av provanläggning Avlopp. Datumet är ej satt!

 

 

 • Stenum: Inget nytt.

 

 

 • Skarke: Tillhör Ljungstorps Bredband och fiber är på väg, grävarbeten genomförs under november månad.

 

 

 • Hålltorp: Ett fåtal fastigheter som av olika anledningar får behandlas separat, vi har fortfarande inte fått de svar vi behöver från Trafikverket vilket gör att vi ligger i väntläge för er.

 

XX/X : Visning av provanläggning Avlopp. Datumet är ej satt!

 

 

Richard Löfving, Projektledare

richard@richardlofving.se

 

Föregående:

Dina behov - Vår drivkraft

© 2011 – 2023 Vallebygdens. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB
chevron-downarrow-right