September 2015

24 september 2015

2015-09-24

Se aktivitetsplan för projekt Istrum läs mer

 

2015-09-11

Uppdatering av pilotprojektet Istrum:

Ny karta ritas just nu, på de 96 som Definitivanmält sig, nätet dimensioneras utefter det nya utseendet på området. Kartan används sedan för att förhandla fram tillstånd på grävsträckningen.

Inom kort skickas fakturor på anslutningsavgift del 1, troligen kommer det stå 20 dagars betalning, ett krav från styrelsen för att uppväga kostnader som redan uppstått.

 

Övriga projekt:

Status:

 • Öglunda: Anslutningspunkt vatten och avlopp, mot Skara kommun, utreds. En samordning med Istrum, just vad gäller anslutningspunkt, kan bli aktuell. Delar av Öglundas nät (i/vid Eggby) kommer i så fall utföras samtidigt som Istrumsprojektet, för att spara kostnader. Vägundergångar, anslutningsbrunnar etc är exempel på saker som går att samordna.

 

 • Norra Lundby: Inget nytt

 

 

 • Storekullen: Inget nytt

 

 

 • Överbo Som i projekten Istrum/Öglunda, kan det här bli tal om samordning av anslutningspunkt med det ”nya” området Hålltorp, utreds vidare om det är bästa lösningen.

 

 

 • Stenum: Inget nytt.

 

 

 • Skarke: Stormöte är genomfört, de boende är nu inne i fasen ”Definitivanmälan” som fortgår till 10/10. Därefter ser vi om intresset var tillräckligt. Om så är fallet kommer förmodligen den redan upphandlade fiberentreprenaden göras om i denna del, att också omfatta V och A (utökning av entreprenad). Oklart om vi hinner få alla tillstånd för att låta entreprenören haka på direkt med utökningen.

 

 • Hålltorp: Stormöte är genomfört, de boende är nu inne i fasen ”Definitivanmälan” som fortgår till 10/10. Därefter ser vi om intresset var tillräckligt. Om så är fallet kommer förmodligen den redan upphandlade fiberentreprenaden göras om i denna del, att också omfatta V och A (utökning av entreprenad). Diskussion om anslutningspunkt mot Skara kommun ska startas upp, eventuell samordning med Överbo i den delen.

 

Richard Löfving, Projektledare

richard@richardlofving.se

2015-09-02

Uppdatering av pilotprojektet Istrum:

Tiden för Definitivanmälan förlängdes ungefär en månad av lite olika orsaker, nu har dock tiden gått ut och en uppdatering av kartor och kalkyl tar vid.

Vid Intresseanmälan i våras så var 73 fastigheter anmälda, det blev 96 st som till slut bestämde sig för att delta, tack till er som hjälpt till att sprida budskapet, ni har hjälpt er själva!

Fakturan som hänger ihop med Definitivanmälan ska ut så fort vi hunnit med att sammanställa.

Angående kostnaderna:

Anslutningsavgiften som alla betalar samma, pekar nu alltså åt rätt håll, nedåt. I detta läge beror det till mesta delen på antalet deltagare som ökat, det är ytterligare 23 fastigheter som ska vara med och dela på stamnätskostnaderna. Visserligen ökar grävsträckan ju fler som deltar, men totalt sett väger det över åt det positiva hållet, de 23 nya har tillkommit inom vårt tänkta upptagningsområde.

Vi går inte ut med en ny budgetsiffra ännu, vi behöver rita om karta, dimensionera om näten osv innan vi fullt ut ser konsekvenserna. Övriga aktiviteter som pågår, i syfte att ytterligare förbättra projektet, går också framåt, där tar det dock mer tid, det får helt enkelt pågå under tiden vi går vidare i projektet.

 

Övriga projekt:

Status:

 • Öglunda: Inget nytt

 

 • Norra Lundby: Ytterligare intresseanmälan har inkommit, vi tror det beror på att hus har bytt ägare och ny ägare är intresserad av att vara med.

 

 

 • Storekullen: Inget nytt

 

 

 • Överbo Ytterligare intresseanmälan inkommit

 

 

 • Stenum: Ingen aktivitet genomförd ännu, intresseanmälan inkommit från ett fåtal.

 

 

 • Skarke: Datum för stormöte 8/9 kl. 18.00 på kursgården Kosmos. Detta område hänger egentligen ihop med fiberprojektet Ljungstorp, de boende vill dock se konsekvenserna av att vänta med fiber för att kunna få med VA samtidigt. Därav det snabba mötet.

 

 

 • Hålltorp: Samma som Skarke, frågan om VA har lyfts i samband med fiberprojektet Ljungstorp.

 

 

Richard Löfving, Projektledare

richard@richardlofving.se

 

Föregående:

Dina behov - Vår drivkraft

© 2011 – 2023 Vallebygdens. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB
chevron-downarrow-right