Maj 2017

26 maj 2017

2017-05-26

Pilotprojekt Istrum:

I skrivande stund har vi bara småsaker kvar att slutföra och det känns skönt och bra, vi hör mest positiva kommentarer från er boende och då känns det ännu bättre, tack för det.

Att slutföra projektet helt, och då handlar det om ekonomin, kommer dock ta ett tag till. Storleken på bredbandsbidraget ligger i händerna på Jordbruksverket/Länsstyrelsen och det ser ut att ta tid. Vi har inte för avsikt att hämta in mer pengar av er nu och vi kan väl hoppas att det stannar vid de summor ni betalt in, det lutar väl egentligen åt det hållet.

 

Storekullen:

Pågår för fullt och planeras bli färdigt innan semestrarna vad gäller stamnätet. Grävning inne på tomterna tar därefter vid. Projektet går enligt plan

 

Övriga områden/projekt:

Det vi skrev förra gången gäller fortfarande, dialoger med kommunerna om samförläggning pågår, inriktningsbeslut från dessa vill vi ha innan semestrarna och det ska vi kunna få. Vi återkommer i fråga om tidplan för övriga områden/projekt.

 

Richard Löfving, projektledare

richard@richardlofving.se

Föregående:
Nästa:

Dina behov - Vår drivkraft

© 2011 – 2024 Vallebygdens. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB
chevron-downarrow-right