Elstöd

9 januari 2023

Alla konsumenter som använt el under perioden 1 oktober 2021 till och med september 2022 och har elnätsavtal för konsumentändamål i elområde 3 och 4 har rätt till ersättning. Det är den person som stod på elnätsavtalet den 17 november 2022 som har rätt till ersättningen.

Elstöd ska lämnas för el som har tagits ut för förbrukning under perioden oktober 2021–september 2022. Ersättningen kommer att betalas ut med 50 öre per kilowattimme för uttagspunkter hos Vallebygdens energi (elområde 3).

Det finns än så länge inget datum när utbetalningarna kommer att påbörjas.

Mer information om elstödet  finns att läsa på Regeringskansliet

4 januari 2023 presenterade Svenska Kraftnät nytt förslag som även omfattar företag och organisationer, läs mer på Svk:s hemsida.

9 januari 2023 presenterade regeringen ett nytt förslag som ska omfatta hela landet för nov och dec, förslaget är att där elpriset i snitt överstiget 75 öre under nov och dec ska det genomsnittliga spotpriset minus 75 öre utgöra ersättningen per kWh. Beslut väntas komma under februari.

Dina behov - Vår drivkraft

© 2011 – 2023 Vallebygdens. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB
chevron-downarrow-right