2018-06-11

11 juni 2018

Dags för lite ny information kring de kombinerade Vatten-Avlopp-Bredbandsprojekten.

Norra Lundby-Tranum:

Projektet har pågått sedan mitten på maj och i skrivande stund får ”Tranumsborna” in sina avlopp (de hade vatten och fiber sedan tidigare). Att vi började i den änden berodde på att övriga Norra Lndby ska lämna sitt avlopp och det hållet (till Norra Vings avloppspumpstation). Över sommaren blir det ett kortare stopp där vi väntar på att åkrarna ska skördas.

Planen är sedan att fortsätta från Lilla Kärrtorp, över kommungränsen och fram till Nol-Breagården, det är där vi hittar Norra Lundbybornas vattenanslutning. Projektet kommer sedan tuffa på över höst och vinter, mer information kommer under resans gång och kanske framförallt den 28/8 då ni som deltar i projektet är välkomna till Lundbygården för en informationskväll. Kallelse kommer separat.

Direkt efter sommaren kommer er första faktura att dyka upp.

Öglunda:

Inom kort kommer ni få ett brev innehållande er sedan tidigare inlämnade Definitivanmälan, tiden har ju gått och vi vill med det utskicket att ni kollar av om allt fortfarande stämmer så att vi är helt säkra på vilka som anmält sig till projektet (brevet innehåller lite instruktioner). Därefter vidtar fortsatt arbete så att Öglunda kan bli nästa projekt, efter att Norra Lundby avslutats.

Stenum:

Ett stormöte hölls i februari och det var också välbesökt. Här pågår nu en intresseanmälan för att utröna intresset kring VA (trakten är redan fibersatt).

 Övriga projekt:

Information kommer senare.

Drift och funktion (vi låter denna information gå ut en gång till):

Allteftersom vi färdigställer våra projekt så uppstår givetvis också driftproblem. Som nämndes ovan så har ca 160 fastigheter anslutits (eller är på väg att göra det). 160 ”fastighetsbeteckningar” innebär dock fler avloppspumpar, en del har ju flera pumpstationer, dessutom finns också lite centrala pumpstationer, så verkligheten är att vi har uppemot 200 pumpar igång. Med tanke på det tycker vi fortfarande att vi har förhållandevis få problem, det som ändå uppstått listas nedan:

 1. Inkommande vatten har frusit
 2. Avloppspumpstationen har frusit
 3. Stopp i självfallsledningen
 4. Fabrikationsfel på avloppspump
 5. Strömavbrott till centralt pumphus vatten
 6. Oklara fel

Felen ovan är satta i fallande ordning, som vi upplevt det.

 1. Inkommande vatten frusit: Vi har haft en vinter där vi i ett par dagar hade väldigt kallt i kombination med bitande nordanvind. Flera av er fick då isproppar på vattnet. Det var uteslutande inne på tomterna och av det kan man nog lära sig att det är viktigt att skydda ledningarna hela vägen in i husen. En slang som kommer upp i torpargrunden, oisolerad, blir väldigt utsatt när vinden driver in kylan under husen.
 2. Avloppspumpstationen har frusit: Samma orsak som ovan (vädret). På avloppssidan är det ”svanhalsen” på själva pumpmotorn som är känslig. Man måste helt enkelt ha isolerskivan ilagd och nedtryckt så långt det går ner mot ”svanhalsen”. Isolerskivan fanns med i stationen när den levererades till er. Återigen, alla de felen har uppstått inne på era tomter.
 3. Stopp i självfallsledningen: Ett fel som inte beror på stamnäten. Om inte avloppsvattnet kommer fram till pumpstationen så kan det heller inte pumpas iväg.
 4. Fabrikationsfel: Vi har fått ett ”måndagsexemplar”, denna har åtgärdats.
 5. Strömavbrott till centralt pumphus vatten: Har hänt vid ett par tillfällen vilket då visar sig i att ni har sämre inkommande vattentryck. Vallebygdens har generellt få strömavbrott, men ibland händer det. Alla de centrala stationer vi bygger kommer ligga inom Vallebygdens koncessionsområde, det är alltså alltid vi själva som äger problemet.
 6. Oklara fel: Några stycken lite oförklarliga fel som har orsakat att ett ”elektroniskt motorskydd” löst ut inne i avloppspumpstationens automatik-låda. Enligt tillverkaren är det troliga felet att pumpstationen, när den startar, har felaktig spänning till sig, mest troligen att en huvudsäkring gått sönder eller att man i samma ögonblick som pumpen vill starta, också startar något som drar mycket ström, exempelvis en byggsåg, kapsåg eller större kompressor.

Richard Löfving, projektledare

Dina behov - Vår drivkraft

© 2011 – 2023 Vallebygdens. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB
chevron-downarrow-right