2018-09-01

1 september 2018

Dags för lite ny information kring våra Vatten-Avlopp-Bredbandsprojekt.

Norra Lundby-Tranum:

Projektet är igång och en informationsträff hölls 28/8, mötet var välbesökt. De följande dagarna 29-30/8 fick alla deltagande fastighetsägare sitt hembesök. Vi skriver därför inte mycket mer än så, mer än att projektet nu fortskrider enligt plan

Öglunda:

Tiden för att svara på utskickat material pågår till 25/9. Detta material var en uppdatering av era tidigare anmälningar och en ny chans för de som inte svarat förut. Mer information kommer då vi registrerat alla inkommande dokument. Öglunda står i tur efter Norra Lundby, allt för att ta de från början anmälda projekten först, innan vi går på de som hört av sig senare.

Stenum:

Det har dröjt med att få fram kartor och projektering, detta har enbart berott på att mycket kraft lagts på projekten som ska genomföras före ert, Öglunda och Norra Lundby har varit anmälda sedan 2015/2016, Stenum inkom under 2017. Vi återkommer så fort vi har nyheter att berätta.

 Övriga projekt:

Information kommer senare.

Efteranslutningar:

Som vi visste och i viss mån befarade så börjar nu önskemålen om efteranslutningar droppa in, det var lite tidigare än vi trott då det ju inte var längesedan alla i exempelvis Istrumsprojektet fick chansen att vara med. Vi ska självklart hjälpa er men det får ske i mån av tid och på ett sådant sätt att det inte stör framförallt projekten i Norra Lundby och Öglunda.

Richard Löfving, projektledare

Föregående:
Nästa:

Dina behov - Vår drivkraft

© 2011 – 2024 Vallebygdens. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB
chevron-downarrow-right