2018-11-26

26 november 2018

Dags för lite ny information kring våra Vatten-Avlopp-Bredbandsprojekt.

Norra Lundby:

Projektet är som många av er sett, igång. Vi kom ju grävandes från kommungränsen mot Falköping och har tagit oss förbi Lyckegårdarna, just nu är vi på väg mot kyrkan och de fastigheter som ligger utmed den vägen. Vid slagghögen är markarbetena färdiga och bollen lämnas nu över till vår ”husbyggare” som ska få upp ett kombinerat nod- och pumphus. Vi är beroende av att få upp detta hus innan vi kan släppa på vatten och avlopp i etapp 1 och innan det blir riktig vinter.

Ni som blir berörda av att få ok på att koppla in er får särskilt meddelande om detta. Inga avloppspumpstationer är ännu beställda, de kommer att levereras i samband med att vi lämnar ok på inkoppling. En påminnelse: Ni som ännu inte lämnat in beställning av material (Bilaga 12) ska absolut se till att göra det, även om ni ligger sent i projektet. Vi och ni sparar en del pengar på att leveranserna kan samordnas.

Vi följer så här långt tidplanen och vintern får nu avgöra om det fortsätter i den tänkta takten.

Öglunda:

Det börjar röra på sig också i detta projekt, ännu så länge bara i planeringsskedet, men ändå. Glädjande nog så har intresset ökat sedan vi första gången frågade er, vilket är mycket bra, 109 fastigheter har just nu för avsikt att delta i projektet.

Det har av olika anledningar förekommit spekulationer om att dels ansluta en del av er kunder direkt in mot Varnhem (under den nya sträckningen av Rv 49 och i samband med det vägbygget) och dels dela projektet i minst två delar. Båda dessa undersökta varianter är dock skrinlagda, varianterna innebär inga besparingar och medför en del annan problematik. Samtliga ni som anmält er till projektet kommer alltså att ansluta vatten och avlopp in mot Eggby. Fiber anslutningarna kommer att göras i ett eget nodhus, som byggs i Öglunda.

Vi planerar för ett informationsmöte i februari och till dess finns inte så mycket mer att tillägga.

Stenum:

Det har dröjt med att få fram kartor och projektering, detta har enbart berott på att mycket kraft lagts på projekten som ska genomföras före ert, Öglunda och Norra Lundby har varit anmälda sedan 2015/2016, Stenum inkom under 2017. När vi räknar ihop antalet intresseanmälningar så ser vi att det är runt 50 st fastigheter som anmält sig, så tidigt i ett VAB-projekt är det nog en ganska bra siffra. Historiskt har vi sett att många vaknar i samband med att vi drar igång lite mer direkta åtgärder, så blir det säkert i Stenum också.

Vi återkommer så fort vi har nyheter att berätta.

 Övriga projekt:

Information kommer senare.

Efteranslutningar:

Som vi visste och i viss mån befarade så börjar nu önskemålen om efteranslutningar droppa in, det var lite tidigare än vi trott då det ju inte var längesedan alla i exempelvis Istrumsprojektet fick chansen att vara med. Vi ska självklart hjälpa er men det får ske i mån av tid och på ett sådant sätt att det inte stör framförallt projekten i Norra Lundby, Öglunda och Stenum.

Richard Löfving, projektledare

Föregående:
Nästa:

Dina behov - Vår drivkraft

© 2011 – 2023 Vallebygdens. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB
chevron-downarrow-right