April 2016

13 april 2016

2016-04-13

Projekt Istrum:

 

Informationsmöte 4/5 kl 18.00 angående tjänsteutbud fibernät och en del installationstips, plats är Istrums sporthall!!! Hjälp oss att föra budskapet vidare. Fastbit kommer att delta.

 

Dagsläget:

 

Denna måndagen (11/4), hade vi grävstart för projektet Istrum, Etapp 1. Entreprenören är Thomas Nielsen och han har Stellan, Johan och Jörgen med sig i laget, de avancerar nu från Eggby samhälle och norrut. På Sten Catonis mark vid Broasjön kan man se en arbetsbod och en massa långa rör, det är Skara Energi (Lennart och David) som utför svetsning av de grövre rören, i huvudsak den 200 mm ledning som Skövde kommun ska ha. Dessa dras ut med traktor och kommer att ligga utlagda utmed grävsträckan, vårt grävlag lägger sedan ner dessa i schakten.

 

I slutet på V15 och början av V16 kommer ni se Wikstrands Maskin utmed vägen Eggby-Istrum, de utför de nödvändiga borrningarna under vägar och åar. Som regel är man hänvisad till att borra under Trafikverkets vägar, man tillåts sällan gräva av dem. Borrningarna flyttar sig sedan i takt med grävarbetena, de påverkar inte biltrafik.

 

V18 kommer grävlaget för Etapp 2 igång, de ansluter till Etapp 1 på samma ställe som Skara Energi står på nu, därefter gräver de sig västerut, mot Istrums by. Torgny heter den killen som håller i det laget, jag har inte alla namn ännu då vi inte hållit startmöte för det laget.

 

Gårdsplanen vid Istrums gård fungerar som upplag för de långa rören, och de många brunnarna, det har ni säkert märkt. Vi behöver ju tämligen ofta lyfthjälp och då passar ytan och Sten Catoni, med sina lastmaskiner, bra.

 

För er som åker vägen mellan Eggby och Lerdala har ni säkert sett att en del träd försvunnit, det beror delvis på att vi ska gräva men också på att Skogssällskapet, som sköter Remningstorps gods, avverkat färdigväxt skog. Det råkade bara sammanfalla just i år. Här och var står ”ensamma träd” kvar, de har vi inte fått röra p g a lite olika skydd. Inga bekymmer tycker vi, då träden är fina och värda att spara.

 

Ni som bor i trakten är vana vid bilar och folk ni inte känner igen, det rör sig ju alltid mycket turister i området, vi som är involverade i projektet kommer göra lite som turisterna, ställa bilar på konstiga ställen. Jag tror ni snart lär er vilka bilar vi har, står vi i vägen så säjer ni bara till. Vi anar också, tyvärr, att vi kan få problem med stölder. Vi tar gärna emot hjälp från er boende i form av ögon och öron, kanske kan vi få parkera maskinerna på bra ställen över helger och ledigheter? Angående materialet så ska vi göra allt vi kan för att vi ska få ha det i fred, det kanske ni också ska tänka på när vi levererat er gröna avloppstank…., flytta den till ett bra, skyddat ställe, åtminstone pumpmotorn.

 

I samband med VAB grävandet så försvinner en del luftledningar för el. Vallebygdens väljer att fortsätta plocka ner gamla luftledningar. Stolparna försvinner kanske inte i år men så småningom, till gagn för markägarna och de som njuter av utsikten.

 

Det börjar alltså röra på sig rejält nu, det känns ju riktigt bra.

 

Budgetkalkyl:

 

Vi har ett flertal gånger sagt att vi ska återkomma med en uppdaterad kalkyl, den finns nu, men vi vill påpeka att det fortfarande är en kalkyl. Den bygger på en viss antagen grävsträcka/dag och om den stämmer ser vi först när vi fått gräva på en tid.

 

Vi väljer att stå kvar vid summan 135 000 kr ink moms fram till tomtgräns, men vill förtydliga några saker:

 

 • Bredbandsbidraget är nu borträknat, vi har valt att jobba med kalkylen och summor som vi känner oss bekväma med, svaret på bredbandet har ännu inte kommit och vi tänker att vi räknar bort det och tar det som en bonus sedan. Chansen att få det har inte på något sätt minskat, så vitt vi vet.
 • Vi har flyttat en kostnad, som ni annars hade fått på era egna tomtarbeten, vi har ju valt att montera vattenmätaren i den brunn som ingår i projektet och som grävs ned i er tomtgräns. I och med detta så kan ni som enklaste och billigaste lösning koppla på, och återanvända, den befintliga ingående vattenslangen in i huset (hementreprenörerna vet om detta). Ni spar då lite rörmokeri och montage av konsol/tryckreducerare osv. Vi bedömer att ca 3000 kr flyttats från er, till projektet, summan är ju lite individuellt förstås.
 • Vi flyttar också i mån en kostnad, men kanske mest besvär, i och med att projektet levererar ut avloppspumpstationerna direkt till er. Vi tror inte på att vi tar hem 100 pumpar och att vi på något logistiskt bra sätt får till en utlämningsdag när ni alla ska möta upp med en bilkärra….
 • Vi kommer också att samla ihop och spara på de slangstumpar vi får över i projektet, det gäller i första hand vattenslangar 32 mm och 50 mm och avloppsslang 40 mm, helt enkelt de vanligaste dimensionerna. Det känns onödigt, och inte miljömässigt rätt, att kasta bort de längder som blir över på 300 meters trummorna, och som inte stamnätsgrävarna gör av med. Vart och när det går att hämta slang får vi återkomma till, detta gäller ju också fiberslangar.
 • Vi tror och hoppas att det finns marginaler kvar i själva schaktarbetet, vi vill dock låta projektet rulla igång ordentligt och se hur många meter vi avancerar per dag eller vecka.

 

 

 

Ekonomi:

 

Utrullning av fakturor har börjat, några har redan fått delbetalning 2 (nr 1 var ju inbetalningen i samband med definitivanmälan), övriga får allteftersom. Vi gör som vi sa och låter faktureringen följa etappindelningen och entreprenörernas avancemang på stamnätet.

 

 

 

Ert egna material:

 

I samband med stormötet uppmanades ni att beställa avloppspump mm och svara på ett antal frågor, vi har inte gjort någon genomlysning av detta ännu men på högen av papper kan man dra slutsatsen att alla inte har lämnat in, gör gärna det så att vi kan göra samlade beställningar, det håller nere våra kostnader. Ni som saknar ”Bilaga 12”, som delades ut på stormötet, får höra av sig så mailar vi till er.

 

 

 

Hementreprenörer:

 

I fredags (8/4) hade vi hementreprenörsdag, vi gick igenom samma saker som vi gjorde med er på senaste stormötet, men, vi gick in lite mer på djupet kring själva installationerna. Här vill vi påtala för er alla att den manual ni fick på avloppspumpstationen är inaktuell! Vi har sett till att vi i projektet får en uppdaterad automatiklåda med en ny funktion i och med larmrelä monterat vid leverans. Kostnaden kvarstår dock. Hementreprenörerna vet mer om funktionerna. Den nya manualen har entreprenörerna fått, den finns också med när pumpen levereras till er. Kasta den gamla.

 

Vi var också noga med att påpeka att Vallebygdens vill (och har krävt) att ni som fastighetsägare ska delta vid driftsättningen. Det är viktigt att ni vet hur det fungerar och vad ni ska göra då larmet löser ut. Det får bli ett gemensamt ansvar hementreprenörer-fastighetsägare, att suga åt sig informationen.

 

Vi hade bjudit in de entreprenörer ni sagt att ni tänker använda, alla kom inte, vilket är aningen förvånande. De som kom och som nu är ”godkända att använda”, ser ni nedan. Vitsen med informationen/utbildningen var att

 

A. Säkerställa garantin, att prylarna blir rätt installerade och

 

B. Att bespara projektet(och indirekt er själva) tid och kostnader som beror på ”att man inte visste”. Vi presenterar firmorna i bokstavsordning och kategori, nedan.

 

 

 

Mark/Schaktarbete – Vi utför alla nödvändiga grävarbeten, anläggning av avloppsstation och förläggning av rör/slangar:

 

 

Kontaktperson: Daniel Wästefors

 

 • E Andersson Bygg o Skog AB, Skärv Björkhaga, 532 92 Axvall, 0708 26 66 06, e.anderssonbyggoskog@hotmail.com Kontaktperson: Erik
 • Eklinds Schakt o Gräv, Lilla Grönlid, 542 91 Torsö, 0733 81 06 99, eklinds.jonas@hotmail.com Kontaktperson: Jonas Eklind
 • Fentab, S:t Olofsgatan 33, 521 35 Falköping, 070 888 49 18, info@fentab.nu Kontaktperson: Kristian Magnusson
 • Kjell Ceders Grävtjänst, Skaraborgsgatan 26A, 532 35 Skara, 070 584 54 47, kjell.ceder@icloud.com Kontaktperson: Kjell Ceder
 • Mark och Grävtjänst Skaraborg, Hemrike, 540 17 Lerdala, 0733 802 710, 0733 802 719, richard@shooter.nu Kontaktperson: Richard och Ulf
 • NLE Johan Andersson AB, Mejerigatan 1, 532 37 Skara, 0708 302 278, info@nle.nu

 

Kontaktperson: Johan Andersson

 

 • Påvagårdens Gräv o Entreprenad AB, Påvagården 3, 521 63 Stenstorp, 070 660 20 91,  pavagarden@gmail.com Kontaktperson: Andreas Andersson
 • Skara Entreprenad o Uthyrning AB, Box 286, Skara, 070 697 76 96,  jocke@skaraentreprenad.se Kontaktperson: Joacim Karlsson
 • Westöö Lars, Skånings-Åsaka Ramslätt, 532 96 Skara, 073 914 12 59, lars.ramslatt@gmail.com

 

Kontaktperson: Lars Westöö

 

 

 

 

 

Elfirmor – Vi utför alla de elarbeten som kan komma ifråga:

 

 • Inges El och Teknik, Nedergårdsvägen 5, 541 52 Skövde, 0706 489 495, inge.johansson@telia.com. Kontaktperson: Inge Johansson
 • N-E Johanssons El AB, Verkstadsgatan 10, 521 41 Falköping, 0515 805 10, info@johanssons-elektriska.se  Kontaktperson: Ej angivet
 • Vallebygdens Elektriska AB, Skaravägen 18, 532 72 Axvall, 0511 627 96, info@vallebygdens.se Kontaktperson: Håkan Wiik
 • Wallgrens El, Sparresäter Smedstorp 2, 540 17 Lerdala, 070 648 05 22, wallgren.peter@spray.se Kontaktperson: Peter Wallgren

 

 

 

Rörfirmor – Vi utför rörarbeten såsom: isärkoppling nytt/gammalt vatten, demontage hydrofor/reningsanläggning etc:

 

 • Friggeråkers Rör AB, Hollendergatan 30, 521 41 Falköping, 0736 42 37 82, hans@frab.nu Kontaktperson: Hans Kylander
 • Gerhardssons Rörmontage Eggby Hulängen 532 92 Axvall 070-739 80 73 Kontaktperson: Gunnar Gerhardsson
 • KO Rör AB, Vallgatan 53, 532 37 Skara, 0706 182 300, info@kprorab.se Kontaktperson Kjell Olausson
 • Påhlmans Rör AB, Istrum, 532 96 Skara, 0511 632 14, bpahlman@hotmail.se Kontaktperson: Anders Påhlman

 

 

 

”Totalentreprenörer” – Vi utför oss att lösa allt förekommande arbete, i egen regi eller via partners. Som kund behöver ni bara ha en kontakt och en affärsrelation, oavsett om vi är elektriker, rörfirma eller grävfirma. Det är vårt ansvar att samordna arbetena:

 

 

Kontaktperson: Daniel Wästefors

 

 • E Andersson Bygg o Skog AB, Skärv Björkhaga, 532 92 Axvall, 0708 26 66 06, e.anderssonbyggoskog@hotmail.com Kontaktperson: Erik
 • Eklinds Schakt o Gräv, Lilla Grönlid, 542 91 Torsö, 0733 81 06 99, eklinds.jonas@hotmail.com Kontaktperson: Jonas Eklind
 • Fentab, S:t Olofsgatan 33, 521 35 Falköping, 070 888 49 18, info@fentab.nu Kontaktperson: Kristian Magnusson
 • Friggeråkers Rör AB, Hollendergatan 30, 521 41 Falköping, 0736 42 37 82, hans@frab.nu Kontaktperson: Hans Kylander
 • Gerhardssons Rörmontage Eggby Hulängen 532 92 Axvall 070-739 80 73 Kontaktperson: Gunnar Gerhardsson
 • KO Rör AB, Vallgatan 53, 532 37 Skara, 0706 182 300, info@kprorab.se Kontaktperson Kjell Olausson
 • Mark och Grävtjänst Skaraborg, Hemrike, 540 17 Lerdala, 0733 802 710, 0733 802 719, richard@shooter.nu Kontaktperson: Richard och Ulf
 • NLE Johan Andersson AB, Mejerigatan 1, 532 37 Skara, 0708 302 278, info@nle.nu

 

Kontaktperson: Johan Andersson

 

 • Påvagårdens Gräv o Entreprenad AB, Påvagården 3, 521 63 Stenstorp, 070 660 20 91,  pavagarden@gmail.com Kontaktperson: Andreas Andersson
 • Vallebygdens Elektriska AB, Skaravägen 18, 532 72 Axvall, 0511 627 96, info@vallebygdens.se Kontaktperson: Håkan Wiik
 • Westöö Lars, Skånings-Åsaka Ramslätt, 532 96 Skara, 073 914 12 59, lars.ramslatt@gmail.com

 

Kontaktperson: Lars Westöö

 

 

 

 

 

 

 

Viktigt: Ni kan välja annan entreprenör men ni tar då fullt och eget ansvar för installationerna, det ni ”riskerar” är väl att garanti på avloppspumpstationen möjligen kan falla, om det blir fel utfört. Från projektets sida så svarar vi på frågor i mån av tid, från ”nya” entreprenörer.

 

Viktigt: Vallebygdens gör ingen kontroll av att de entreprenörer ni velat att vi bjuder in, har erforderliga tillstånd/försäkringar/körkort etc som behövs, det är en sak mellan entreprenörerna, och ni som blir beställare av tjänsterna.

 

 

 

Övriga Projekt:

 

Definitivanmälningarna fortsätter ramla in, för vissa har tiden gått ut, det är dock ingen fara och ni som frågat om mer tid får det. Anståndet beror oftast på: -hus under försäljning, -under ombildande, -dödsbo, -fastigheten är idag ansluten till vattenförening, -ägare anser sig inte ha fått full information (inte kunnat delta på stormöte) osv. vi kommer inte börja gräva på ett tag ännu så alla kommer hinna med.

 

Vallebygdens gör en genomlysning snarast möjligt för att fånga upp alla, enligt:

 

 • Jämföra definitivanmälan med intresseanmälan, vilka har eventuellt fallit ifrån och vad beror det på? Som i andra projekt troligen på grund av att de gamla kontaktvägarna inte fungerar (bytt mailadress eller liknande). Då tar vi förnyad kontakt.
 • Vilka fastigheter har varken varit intresserade eller definitivanmälda? Finns det anledning att fråga en gång till?
 • Slutlig sammanställning av lista

 

Det känns dock bra i alla områden, högarna ser ganska tjocka ut. Vi återkommer i ärendet.

 

 

 

 

 

Stenum:

 

Ligger fortfarande i väntläge, det är dock aktiviteter igång ”runt omkring” som gör att frågan kanske tas upp efter sommaren.

 

 

 

Richard Löfving, projektledare

 

richard@richardlofving.se

 

 

 

 

Föregående:

Dina behov - Vår drivkraft

© 2011 – 2024 Vallebygdens. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB
chevron-downarrow-right