Juni & Juli 2016

15 juli 2016

 

2016-07-15

Projekt Istrum:

Dagsläget:

Den 13/7 genomfördes fullskaligt täthetsprov på vatten och avloppsledningarna som lagts ned. Provet omfattade sträckorna Eggby (påkopplingspunkt) - Pumphus Istrum - Pumphus Remningstorp och alla ledningar/stick/kunder, mellan dessa punkter. Vi hade ett fullgott resultat vilket var mycket glädjande. Förutom att vi fick reda på att båda våra grävlag har gjort ett bra jobb så kan nu också de första 15 kunderna inom kort koppla på sig, vi väntar egentligen bara på att få svar på det vattenprov som togs.

Det är alltså nära till att Vättervatten börjar rinna i kranarna hemma hos er boende!

Tätheten i näten är viktig och är nästan enda sättet att konstatera om våra entreprenörer gjort ett bra jobb, 99% av deras arbete kan man ju i efterhand inte se! Processen med täthetsprover tar lite tid och kostar såklart pengar, vi vill dock inte hamna i den sitsen att mängden köpt vatten (från Skara Energi i Eggby) inte stämmer med mängden sålt vatten (hemma hos er kunder). Tyvärr är det väldigt vanligt att det finns en diff däremellan, i många landsbygdsföreningar idag, mest beroende på att man inte tagit kostnaden för ordentliga täthetsprov och inte gett sig själva den tiden, man har för bråttom med att koppla på kunderna helt enkelt. Det handlar inte om några stora pengar då 1000 liter bara kostar ca 24 kr, men sett över tid blir det pengar. Täthetsprov i efterhand är i princip omöjlig att genomföra, den tar minst ett dygn och under den tiden får ingen röra en droppe vatten i nätet. Samma gäller för avloppssidan, jag tror alla förstår att det inte är genomförbart.

Grävlagen fortsätter och för er som far omkring i trakten så har ni säkert sett att etapp 1 har nått Götenevägen, den borrar vi under nästa vecka och därefter fortsätter de norrut. Etapp 1 kommer fortgå hela sommaren.

För Etapp 2 gäller att de har klarat av ytterområdena i Istrum (norr om stora vägen och söder om kapellet), de tar semester i 4 veckor och börjar sedan V33 med att gå in i byn, därefter är planen att fortsätta ner mot Rolf Kvarndal och vika av ner mot Tokatorp.

Arbetena kring våra två pumphus har också börjat röra på sig, allt som ska grävas ner i backen är klart, plattan är gjuten. Kvarstår gör att snygga till runt husen och att lyfta dessa på plats, detta sker troligen V30, det är ett färdigt hus som ställs på plattan. Under veckorna 32-35 får vi rör och elarbeten på plats så att vi kan dra igång tryckstegringen på vattensidan, därefter kan vi driftsätta nästa etapp som ser ut att bli ”Mikael Jonsson - Påhlmans rör – Bernt Jonsson – Crister Svantesson – Jens Svantesson sticket”. I andra änden vet vi inte riktigt ännu om vi väljer ”Lilla Kulhult sticket” eller ”Flämslätt sticket”. Väder, vind och Flämslätts verksamhet får avgöra när vi kommer så långt (varmt vatten i Flämsjön innebär många badgäster och kanske får vi då skjuta fram grävningen på Flämslätt lite).

De arbeten som är gjorda har, tycker vi, flutit på bra. Vi kan konstatera att dialogen med er boende och markägare går alldeles strålande, det underlättar oerhört mycket. I sammanhanget vill undertecknad tacka Lars Örwall lite extra för all hjälp med avläsningar i samband med täthetsproverna, det har gjort att vi sparat ett antal resor på kvällar och helger, bra för projektet. Sten Catoni ska ha också ha stort tack för stor förståelse de här första månaderna, den allra mesta grävningen har skett på hans marker eller marker han brukar, till det så har vi ockuperat hans gårdsplan med rör och slangar. Alla ni andra vi varit i kontakt med ska också ha tack, några av er har haft oss inne i era trädgårdar, någon har fått både elledning och befintlig vattenledning avgrävda, det känns dock bra att vi trots störningen haft en bra dialog och att vi har löst problemet. Just ledningar inne på tomter visste vi redan innan är ett problem, det är inte att begära att den boende ska kunna veta vad som grävdes ned och vart, för kanske 20-30 år sedan. Kanske har huset bytt ägare några gånger eller så har man helt enkelt glömt. För er andra som får påhälsning av oss så får ni gärna försöka reda ut hur det ser ut hemma hos er, om det går.

Angående fiberinstallationerna så kommer de av förklarliga skäl att dröja längre än inkoppling vatten-avlopp. Det går inte med enkelhet att etappindela på samma sätt. Vi har ingen närmre tidplan utan kan bara konstatera att vi behöver i princip få ner alla kopplingspunkter i marken och svetsa ihop det stamnätet, innan vi kan driftsätta enskilda kunder.

 

Vad kallar vi etapperna?:

Etappindelning och vad vi kallar etapperna har skilt sig lite åt, vi har uttryckt oss på ett sätt för er medlemmar och ett annat i handlingarna mot våra entreprenörer, vi ska försöka städa upp i detta och det är följande som gäller:

Etapp 1a) Eggby – Remningstorp. KLAR!

Etapp 1b) Remningstorp - Gröna Lund, PÅGÅR!

Etapp 2a) Broasjön – Fram till Istrums by. KLAR!

Etapp 2b) Istrums by - Övrig landsbygd (söder, väster, norr om Istrum), PÅGÅR!

 

Ert egna material:

Vi beställer nu hem ert material (avloppspumpbrunnar) allteftersom vi fortskrider med stamnätet, ni märker det genom att ni kommer hitta den gröna tanken, en låda med själva pumpmotorn i och en mindre låda med styrlådan och blixtljus, i er trädgård/på er parkering. Inget av materialet är väderkänsligt men möjligen finns en viss stöldrisk av kanske framförallt pumpmotorn, har ni möjlighet att skydda dem så är det förmodligen bra. Ansvaret övergår till er efter att materialet levererats, samtidigt måste vi försöka tänka till gemensamt så inte grejerna hamnar alldeles fel. Det är oftast Robert Hertzig som levererar materialet, han har dock inte fått några direkta förhållningsorder av undertecknad, är det något ni tycker, inte tycker om eller vill, så ska ni alltså ta det med mig, Richard, Robert gör så gott han kan i varje enskilt fall.

Nästa sändning gröna pumpar kommer V32.

 

Richard Löfving, projektledare

richard@richardlofving.se

 

 

2016-07-07

Projekt Istrum:

Dagsläget:

Den 22/6 var våra grävlag färdiga fram till de två pumphusen (Istrum och Remningstorp) och vi släppte på vatten på dessa sträckor. Under tiden fram till idag har näten renspolats och avluftats, en segdragen process då det är mycket luft som ska ur ledningarna. De egna prover vi gjort visar att vattennätet är tätt, kvarstår gör att sätta det under tryck för att slutligen se tätheten. Ett vattenprov ska också tas och analyseras. Vi har en del frågor om när man kan koppla på sig, det har varit svårt att svara på det då vi sitter lite i händerna på de som ska utföra provtryckningarna, vi återkommer så snart vi har besked. De som får besked om påkoppling är etapp 1a och 2a, enligt tabell nedan.

Under V27 gjuter vi grunderna för de två pumphusen och därefter byggs husen och inreds. Grävlagen fortsätter avancera framåt och läget där är:

Etapp 1: Sträckan från Remningstorp och upp mot Flämslätt. Sticket till Remningstorps gods och Björnudden hoppar vi för stunden över. Denna etapp fortgår hela sommaren.

Etapp 2: Har redan slutfört Istrums by, norr om stora vägen, man fortsätter nu bakom kapellet. Denna etapp kommer stå still i 4 veckor från och med V29. Vi har valt att inte gå in i bymiljön då det kan bli lite farligt med öppna schakter, maskiner och material, direkt efter semestrarna så går vi in i byn.

Vad kallar vi etapperna?:

Etappindelning och vad vi kallar etapperna har skilt sig lite åt, vi har uttryckt oss på ett sätt för er medlemmar och ett annat i handlingarna mot våra entreprenörer, vi ska försöka städa upp i detta och det är följande som gäller:

Etapp 1a) Eggby - Remningstorp

Etapp 1b) Remningstorp - Gröna Lund

Etapp 2a) Broasjön – Fram till Istrums by

Etapp 2b) Istrums by - Övrig landsbygd (söder, väster, norr om Istrum)

 

Ert egna material:

Vi beställer nu hem ert material (avloppspumpbrunnar) allteftersom vi fortskrider med stamnätet, ni märker det genom att ni kommer hitta den gröna tanken, en låda med själva pumpmotorn i och en mindre låda med styrlådan och blixtljus, i er trädgård/på er parkering. Inget av materialet är väderkänsligt men möjligen finns en viss stöldrisk av kanske framförallt pumpmotorn, har ni möjlighet att skydda dem så är det förmodligen bra. Ansvaret övergår till er efter att materialet levererats, samtidigt måste vi försöka tänka till gemensamt så inte grejerna hamnar alldeles fel. Det är oftast Robert Hertzig som levererar materialet, han har dock inte fått några direkta förhållningsorder av undertecknad, är det något ni tycker, inte tycker om eller vill, så ska ni alltså ta det med mig, Richard, Robert gör så gott han kan i varje enskilt fall.

Nästa sändning gröna pumpar kommer V32.

 

Richard Löfving, projektledare

richard@richardlofving.se

2016-06-06

 

 

Gäller samtliga projekt, VIKTIGT:

För att lägga om från sitt enskilda avlopp till vårt nät krävs en Bygganmälan till kommunen. Vi har fått ok från kommunen om att Vallebygdens gör ”en för alla”, ni behöver således inte agera i frågan. Vi/ni spar väl inga direkta pengar på förfarandet, men det torde totalt sett spara många timmars engagemang om vi räknar ihop all er tid som skulle åtgått.

Förtydligande: Det innebär alltså att vi uppdaterar listan på vilka som verkligen ansluter sig till nytt avlopp och därmed plockar vi bort er som inte vill ansluta avloppet, från listan. Jag ser inte det som ett bekymmer eftersom det fåtal det gäller ”har papper” på sina enskilda avlopp. Det är dock viktigt att ni vet om det.

 

Projekt Istrum:

Dagsläget:

Som ni säkert märkt så avancerar vi på två håll, Thomas Nielsens lag är idag framme vid Remningstorp och NLE:s lag är vid kanten av Istrums by. Vi tycker det går bra även om det alltid uppstår saker man inte kunnat veta i förväg.

Vad kallar vi etapperna?:

Etappindelning och vad vi kallar etapperna har skilt sig lite åt, vi har uttryckt oss på ett sätt för er medlemmar och ett annat i handlingarna mot våra entreprenörer, vi ska försöka städa upp i detta och det är följande som gäller:

Etapp 1a) Eggby - Remningstorp

Etapp 1b) Remningstorp - Gröna Lund

Etapp 2a) Broasjön – Fram till Istrums by

Etapp 2b) Istrums by - Övrig landsbygd (söder, väster, norr om Istrum)

 

När är etapperna klara?:

Fortfarande svårt att svara exakt på, men ungefär så här:

Etapp 1a): Runt midsommar och helst innan semestrarna börjar på allvar, kommer vi meddela er att ni får koppla på.

Etapp 2a): Som ovan

Övriga etapper meddelas senare.

 

Ert egna material:

Vi beställer nu hem ert material (avloppspumpbrunnar) allteftersom vi fortskrider med stamnätet, ni märker det genom att ni kommer hitta den gröna tanken, en låda med själva pumpmotorn i och en mindre låda med styrlådan och blixtljus, i er trädgård/på er parkering. Inget av materialet är väderkänsligt men möjligen finns en viss stöldrisk av kanske framförallt pumpmotorn, har ni möjlighet att skydda dem så är det förmodligen bra. Ansvaret övergår till er efter att materialet levererats, samtidigt måste vi försöka tänka till gemensamt så inte grejerna hamnar alldeles fel. Det är oftast Robert Hertzig som levererar materialet, han har dock inte fått några direkta förhållningsorder av undertecknad, är det något ni tycker, inte tycker om eller vill, så ska ni alltså ta det med mig, Richard, Robert gör så gott han kan i varje enskilt fall.

 

Hementreprenörer:

Vi hör att ni börjat prata med och boka upp hementreprenörerna, det är bra att ni är ute i tid. Jag hör också att hementreprenörerna har mycket att göra och att det kan dröja innan de hinner hjälpa just er. Så var väl inte tanken men vi får väl tro att det löser sig.

 

 

Siffror över Definitivanmälda:

Under våren har vi haft inlämning av Definitivanmälan till de olika tänkta projekten, det var, precis som vid Intresseanmälan, stort deltagande även nu. Nedan följer siffrorna:

 

Projekt              Intresseanmälda                        Definitivanmälda                        Förändring       Anslutningsgrad (ca)

Istrum                73                                                     101                                                   +40%                  91%

Hållt/Överb     17                                                     17                                                     +/-0%                 85%

Öglunda            101                                                   99                                                     -2%                     80%

Storekullen      13                                                     15                                                     +15%                  85%

Norra Lundby 92                                                     72                                                     -22%                   70%

Kyrkebo            Ej sammanställt

Stenum             Ej utrett

Det ser alltså bra ut och det finns väl ingen anledning att tro att något projekt inte skulle bli av. Norra Lundbys minussiffror härrör sig mest till att Vallebygdens inte presenterat en lösning för er som bor utmed Tranumsvägen (de har redan fiber och vatten). Det har helt enkelt inte hunnits med ännu, vi återkommer.

Man ska också vara medveten om att det alltid tillkommer fastigheter i efterhand, det är mycket vanligt att ett hus som säljs, och inte varit anmält, blir det av den nye ägaren. Några siffror har vi inte på det men känslan är att nästan samtliga hus som sålts ”inom projektets gränser”, anmälts av den nye ägaren. Man kan nog dra slutsatsen att det är viktigt för de som ämnar bosätta sig i trakten.

Det finns säkert andra anledningar till att fastigheter tillkommer i efterhand, i vårt pågående Istrumsprojekt fick vi med ytterligare en fastighet så sent som förra veckan. Som tur var så har vi inte passerat med maskinerna så det är bara positivt för projektet.

 

 

Richard Löfving, projektledare

richard@richardlofving.se

 

Föregående:

Dina behov - Vår drivkraft

© 2011 – 2024 Vallebygdens. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB
chevron-downarrow-right