Oktober 2016

12 oktober 2016

2016-10-12

Som vi tidigare utlovat så ska en mer fullödig information tas fram, som omfattar alla kommande projekt, den är dock inte klar, vi ägnar oss därför åt att skriva om enbart pilotprojektet Istrum.

Projekt Istrum:

Dagsläget:

Nyligen släppte vi på Istrums by som nu kan använda nytt vatten och nytt avlopp, det tog bara ett par timmar efter klartecken innan första kund var påkopplad. Totalt i projektet har nu ett femtontal kunder kopplat på sig. Återigen har entreprenören levererat täta nät vilket är mycket tacksamt.

Inom kort får Lilla Kulhult och ”Flämslättssticket” ok på att koppla på. Vi har mjukvarufel på tryckstegringen Remningstorp och detta måste åtgärdas innan ni kan få rätt tryck på inkommande vatten, därav dröjsmålet. Provtryckning ska också genomföras.

Bredbandet får vi många frågor på, beskedet där är att troligen blir ingen påkopplad under detta året.

Arbetet fortskrider på två fronter, den norra stammen har nu nått golfbanan och vi har tagit oss under vägen och över till ”Blommedalssidan”. Det är ca 1000 m kvar att gräva, det är dock trångt genom hela Blommedalen, vilket ställer till det för trafik och framkomlighet. Vi är mycket tacksamma om vi kan hjälpas åt i detta. Entreprenörerna gör så gott de kan med den yta vi har att tillgå. Man kan befara både stopp i nuvarande vattenförsörjning och möjligen också el, då vi är tvingade att gräva alldeles i närheten av de befintliga ledningarna. Angående vägborrningen från golfbanan till Blommedalen så var den mycket värre än vad som kunde förutspås, nu är vi dock igenom och en guldstjärna till Göran Andersson på Blommedalen 19 för att du stod ut med alla försök och kom med positiva lösningar för den mark som togs i anspråk.

På den ”andra fronten” så pågår arbetena vid Falkenberg och därefter upp mot Ölanda, även här har vi stundtals trafikpåverkan, vi tycker att vi tillsammans med er som bor där löst det på ett bra sätt, till och med skolskjutsen fick vi att funka!

Den sista leveransen av ”gröna avloppstankar” har också gjorts, projektet kör ut allt eftersom. Flera av er kommer att hinna få fakturan innan tanken levereras, ni får ha överseende med det.

En påminnelse till er som tar ert gamla avlopp ur bruk: Säg upp er tömning, undertecknad vet inte exakt vart men gissar att det sker via kommunen som ju tecknar avtal med en entreprenör.

 

Vi ber om överseende kring att alla som är involverade i projektet har mycket tufft schema just nu, det är många frågor samtidigt som vi också ska jobba framåt för att gå i mål. Det kan vara svårt att komma fram på telefon, använd gärna mail och ställ er fråga där.

 

 

Richard Löfving, projektledare

richard@richardlofving.se

Föregående:

Dina behov - Vår drivkraft

© 2011 – 2024 Vallebygdens. All rights reserved.
Hemsidan är skapad av AlizonWeb AB
chevron-downarrow-right